Ви є тут

Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

14 серпня 2019 р. в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного відбулася презентація наукового видання Сергія Тараненка, Юлії Мисько, Олексія Зажигалова «Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника».

Презентували дослідження автори: Сергій Тараненко – канд. іст. наук, завідувач науково-дослідного сектору археології науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (НКПІКЗ) та Юлія Мисько – канд. іст. наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ. Співавтор Олексій Зажигалов, провідний інженер відділу комунікацій НКПІКЗ, в цей час перебував в експедиції.

Юлія Мисько розповіла, що видання створювалось одночасно з електронною археологічною картою НКПІКЗ і для них це був перший досвід підготовки подібного інформаційного ресурсу. Вона зазначила, що необхідність введення карти до наукового обігу була зумовлена більше ніж сторічним періодом проведення археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Сергій Тараненко розповів, що було опрацьовано потужний масив даних, який отримано науковцями за тривалий час, з 1914 по 2016 рр. Їх подальший аналіз потребував візуалізації, тобто сучасного картографування. Він підкреслив, що створення археологічної карти дало змогу систематизувати ці джерела і висвітлити історичний розвиток 301 ділянки НКПІКЗ. Археолог звернув увагу, що джерельною базою роботи є наукові звіти про археологічні дослідження, які зберігаються у наукових архівах Інституту археології НАН України та НКПІКЗ, а за їхньої відсутності використано польові матеріали і наукові публікації. Автор також відзначив, що важливою функцією карти є можливість її використання для планування подальших археологічних робіт.

Розповідь науковців викликала ряд запитань від присутніх і продовжилась подальшим спілкуванням під час автограф-сесії.

Інформаційним супроводом заходу стала книжкова виставка «З історії Києво-Печерської лаври», де представлені матеріали з фонду бібліотеки, зокрема, це книги, альбоми, фото та графічні матеріали.

«Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»