Ви є тут

Бібліотекарки України: Галина Яблонська

Запрошуємо науковців, діячів культури, фахівців архітектурно-будівельної галузі, бібліотекарів взяти участь у науковій конференції «Бібліотекарки України: Галина Яблонська», що відбудеться 20 листопада 2018 р. о 10:00 у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного
(м. Київ, просп. Перемоги, 50).

20 листопада 2018
10:00

Конференція присвячена діяльності третього директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного Галині Людвигівні Яблонській.

На конференції передбачається висвітлення наступних питань:
- Республіканська галузева науково-технічна бібліотека з будівництва і архітектури Держбуду УРСР в контексті розвитку будівельної галузі в 1960-х–1990-х рр.;
- Роль Г. Яблонської в процесі історичного розвитку Республіканської галузевої науково-технічної бібліотеки з будівництва і архітектури Держбуду УРСР;
- Співпраця Республіканської галузевої науково-технічної бібліотеки з будівництва і архітектури Держбуду УРСР та науковців архітектурно-будівельного спрямування.

Для участі потрібно надати інформацію про доповідача, тему та тези виступу до 28 вересня 2018 р. електронною поштою: metdnabb@ukr.net, або зв’язатися телефоном (044) 456-01-72 з науково-методичним відділом.
Контактні особи: Наталія Світла, Віра П’яскіна.

Теми доповідей на конференції

«Бібліотекарки України»: науковий проект Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

Світлана Кирій, зав. відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Галина Яблонська: дослідження бібліотечної діяльності

Наталія Світла, заступник директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Сторінки біографії Надії Семенівни Венгржановської : за архівними матеріалами Інституту рукопису НБУВ

Надія Любовець, канд. іст. наук, ст. наук. співробітник,зав. від. теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ

Федір Пилипович Максименко в наукових дослідженях Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

Наталія Світла, заступник директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Від таблиць М. І. Вязьмітіної до УДК

Раїса Дідикзав. відділу обробки документів та організації каталогів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Тематика розробок НДІ у бібліографічних дослідженнях 1960–1990 рр.

Дмитро Мироненко, зав. відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Фонди Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело історико-архітектурних досліджень пам’яток України

Ірина Абрамова, зав. відділу «Музей "Будинок митрополита" Національного заповідника "Софія Київська"»

Книжкові пам’ятки Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені  В. Г. Заболотного

Наталія Хлівненко, зав. відділу рідкісної книги та краєзнавства ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Галина Яблонська – навігатор галузевої книги

Михайло Дегтярьов, мистецтвознавець, член Спілки художників України, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук

Гортаючи сімейний альбом Галини Яблонської

Олена Іващенко, племінниця Галини Яблонської

Людмила Рабчевська, бібліотекар І категорії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного