Ви є тут

Іконографія Різдва Христового

7 січня з особливою духовною радістю ми зустрічаємо незвичайний день – Різдво Христове. Це свято належить до великих християнських свят і відзначається особливо урочисто. За біблійними переказами, у цей день народився Син Божий – Ісус Христос, якому люди поклоняються вже понад два тисячоліття.

Нова радість стала,
Яка не бувала
Над вертепом звізда ясна
Увесь світ засіяла…

Українська колядка

Маляр не сотворив
краси сліпим припадком.
А краща всіх картин-
то мати над Дитятком.
І краща всіх картин
є мрією артиста,
в якій Дитятко-Бог,
а матір’ю-Пречиста
Для неї пастирі
у полі стадо кинуть, 
Для неї ангели
з небес на землю линуть

В. Щурат

Дослідники історії вважають, що Різдво запозичене християнами з язичеських культів. У стародавніх релігіях відзначалося народження богів – давньоєгипетського Осіріса, давньогрецького Діоніса, давньоіранського Мітри та ін. Дати цих свят припадали на кінець грудня – початок січня, дні зимового сонцестояння, «повороту до весни». Християнська церква поступово витіснила давні свята. Утверджуючи християнство та вчення про єдиного Бога, перші отці церкви на теренах Київської Русі переосмислили язичницьку атрибутику у християнському контексті та зберегли у церковній традиції чимало з того доброго та істинного, що існувало в язичництві.

Впровадження християнства відбувалося в умовах важкої боротьби, тому не дивно, що Ю. Бобров зазначає, що в храмах ікони і мозаїки почали використовуватися в ІХ–Х ст., проте перші приклади звернення до образотворчого мистецтва з’явилися ще у ранню християнську епоху. Перші сюжетні цикли з’явилися ще в римських катакомбах. [1, с. 34]

Як зазначає Д. Степовик, ще у І ст. н. е. «виникла потреба в засобах, які б засвідчили дійсне буття перших образів нової віри, засновника християнства Христа-месії та його оточення» [19, с. 17].

Взірцем для іконописців був античний фаюмський портрет I–IV ст. н.е. з Єгипту [24]. Як наголошує Д. Степовик, «античні риси фаюмського портрету, як вірність натурі (первообразові), підкреслена індивідуалізація і психологізація, були трансформовані в іконі з метою посилення духовності»[18, с. 85].

З грецької мови слово «ікона» перекладається як образ, зображення, адже, як зазначає Д. Степовик, «походження ікони пов’язане з греко-візантійською цивілізацією... Церква вірить, що засновником ікономалярства був євангеліст Лука… Але ми нічого певного не знаємо про те, якими були ікони I–IV століть» [19, с. 17].

Софрон Мудрий зазначає, що ікона «щось більше і вище за релігійну картину. Цінність ікони подвійна: вона-частина богословії і чільна частина християнського мистецтва… українська ікона все більше привертає до себе увагу наших та закордонних богословів та науковців-дослідників» [18, с. 5].

Українське мистецтво ікони відоме вже понад тисячу років. Перші ікони потрапили в Україну, на думку різних науковців, з Криму або із Синаю. Проте згодом у нас з’явилися і свої майстри-іконописці. Так, відомий мистецтвознавець С. Гординський зазначав, що «у Києві це мистецтво впродовж ХІ–ХІІ століть перейшло своєрідну еволюцію, злокалізувалося і частково позбулося свого грецького характеру та, своєю чергою, почало впливати на терени свого політичного та культурного засягу, не тільки на Галичину і Волинь, але й на землі Новгорода, Суздаля та Ярославля» [19, с. 34].

Ікони Різдва Христового є майже в кожному православному храмі. Вони добре відомі всім, хто знайомий із церковним мистецтвом. Це багатофігурні композиції, що детально оповідають про події, пов’язані з Різдвом.

Як зазначає Ю. Бобров, у тисячолітній іконографії Різдва склалося два типи композиції: короткий і розгорнутий, з деякими варіаціями. В давньохристиянських пам’ятках сцена Різдва звичайно зображувалася під навісом, з VI–VII ст. – у печері. Коротка композиція в класичному варіанті ХІ ст. включає зображення напівлежачої Марії у вертепі, поряд з нею у яслах Немовля, над ним віл та віслюк, праворуч та ліворуч ангели (ліворуч зазвичай – благовіщення пастуху). Нижче зображено Йосипа, з іншої-служниці, що купають немовля. Коротка композиція також може включати зображення волхвів, які йдуть за зіркою до печери на конях або пішки. Розгорнута композиція включає, крім подорожі волхвів, сцену їх поклоніння Немовляті та піднесення дарів [1, с. 74–77].

До свята Різдва Христового фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку, на якій представлено книги та копії ікон Різдва Христового з фонду бібліотеки.

1.    Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи / Ю. Г. Бобров. – СПб. : Мифрил, 1995. – 253 с. : ил. – (Малая история культуры).

 

 

 

 

 

 

 

2.    Богомолець О. Домашні ікони Центральної України : за матеріалами виставки «Домашні образи України XVII–XX ст. з приватної колекції Ольги Богомолець» у Київському Музеї російського мистецтва (1–14 берез. 2008 р.) / О. Богомолець. – Київ : Оранта, 2008. – 211 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. 

 

 

 

 

 

3.    Гелитович М. Ікони Старосамбірщини XIV–XVI століть : зі зб. Нац. музею у Львові ім. Андрея Шептицького: / М. Гелитович ; Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Старосамбір. райрада. – Львів : Свічадо, 2010. – 239 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233–237. 

 

 

 

 

 

 

4.    Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря : репродукции / В. Т. Георгиевский. – СПб. : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1911. – [3], 121, 37 с. : ил., 1 вкл. л. 

 

 

 

 

 

 

5.    Давня українська ікона: із приватних збірок : альбом / упоряд.: О. Сидор, Т. Лозинський. – Київ : Родовід, 2003. – 334 с. : іл. – (Українська старовина із приватних збірок ; кн. 2).

 

 

 

 

 

 

6.    Дорофієнко І. П. Сорочинський іконостас: іконостас Спасо-Преображенської церкви в с. Великі Сорочинці Миргород. р-ну Полтав. обл. = The Sorochynskyi Iconostasis / І. П. Дорофієнко, О. Рутковська, Л. Міляєва ; фот. І. Креженстовський. – Київ : Родовід, 2010. – 167 с. : іл. 

 

 

 

 

 

7.    Древнерусская живопись : новые открытия / авт. альб. С. В. Ямщиков ; оформ. худож. Е. Ганнушкина ; пер. А. Шкаровского. – 2-е изд., доп. – Л. : Аврора, 1969. – [116] с. : ил.

 

 

 

 

 

 

8.    Ікони іконостасів Іллінської церкви та Троїцького собору м. Чернігова : каталог / Нац. архітектур.-іст. заповідник «Чернігів стародавній» ; кер. проекту Ю. Соболь. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 159 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

9.    Ікони Михаїлського Собору = Ikonen in de Sint Michaёlkathedraal : альбом. – Лімбург : Укр. Автокеф. Православ. Церква, 2006. – 95 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

10.    Лихач Л. Ікони Шевченкового краю : альбом / Л. Лихач, М. Корнієнко. – Київ : Родовід, 2000. – 231 с. : іл. 

 

 

 

 

 

11.    Лихачёв Н. П. Материалы для истории русского иконописания : атлас. Ч. 1. (Табл. I–CCX) / Н. П. Лихачёв ; Экспедиция заготовл. гос. бумаг. – СПб. : [б. и.], 1906. – VIII, 12 с. : 210 л. табл., ил.

12.    Народна ікона на склі: Гуцульщина та Покуття. Буковина : альбом / упоряд. О. Романів-Тріска. – Київ : Оранта, 2008. – 368 с. : іл. – (Українське народне мистецтво).

 

 

 

 

 

 

13.    Откович В. Українська ікона XIV – XVIII ст. із збірки Національного музею у Львові = Ukrainian Icon from the Collection of the National Museum in Lviv / В. Откович, В. Пилип'юк. – Львів : Світло й Тінь, 1999. – 95 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

14.    Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України ХІІ–XV ст. : в 2 т. Т. 1 / Патріарх Димитрій. – Львів : Друкарські куншти, 2005. – 507 с. : іл. 

 

 

 

 

 

 

15.    Русская икона : сборник. – Петроград : [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1914. – № 3. – С. 163–206 : ил., 3 вкл. л. – Библиогр.: с.199–200.

 

 

 

 

 

 

16.    Свєнціцкий І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків / І. Свєнціцкий. – Львів : [Печ. ОО. Василіян у Жовкві], 1928. – XII, 100 с. : іл. – Покажч.: с. 97–100.

 

 

 

 

 

 

17.    Скит Манявський і Богородчанський Іконостас. – Жовква : Печатня О. О. Василіян, 1926. – 28 с., 27 арк. : рис. – (Збірки Національного музею у Львові).

 

 

 

 

 

 

18.    Скульптура та ікона України: історія врятування : каталог виставки. – Київ : Родовід, 2006. – 159 с. : іл.

 

 

 

 

 

19.    Снимки древних икон и старообрядческих храмов Рогожского кладбища в Москве. – М. : [Типо-литогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К°], 1913. – 11 с. : 76 л. ил.

 

 

 

 

 

 

20.    Степовик Д. В. Іконологія й іконографія / Д. В. Степовик. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. – 311 с., [30] вкл. арк. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 291–300.

 

 

 

 

 

 

21.    Степовик Д. В. Історія української ікони X–XX століть : альбом / Д. В. Степовик. – Київ : Либідь, 1996. – 438 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

22.    Степовик Д. В. Необароко: ікони Олександра Охапкіна / Д. В. Степовик. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2015. – 415 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 412–414.

 

 

 

 

 

23.    Степовик Д. В. Нова українська ікона XX і початку XXI століть : традиційна іконографія та нова стилістика / Д. В. Степовик. – Жовква : Місіонер, 2012. – 286 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 274–281.

 

 

 

 

 

 

24.    Степовик Д. В. Новий ренесанс: ікони Андрія Дем'янчука / Д. В. Степовик. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 367 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 355–357.

 

 

 

 

 

25.    Степовик Д. В. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори : альбом / Д. В. Степовик. – Київ : Балтія Друк, 2003. – 158 с. : кольор. іл. –Бібліогр.: с. 155–157. 

 

 

 

26.    Стрелков А. Фаюмский портрет : исслед. и описания памятников : [альбом] / А. Стрелков ; Гос. музей изобр. искусств, Гос. Эрмитаж. – М. ; Л. : АCADEMIA, 1936. – 148 с., [33] а. : ил.

 

 

 

 

 

 

27.    Українська ікона та артефакти XI–XVIII століть: від Миколая до Йордану : виставка українських ікон та артефактів із приватної збірки Ігоря та Оксани Гринівих у музеї Мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків: каталог виставки. – Київ : Родовід, 2007. – 157 с. : іл. 

 

 

 

 

 

28.    Український іконопис XII-XIX ст. з колекції НХМУ : альбом / авт. проекту А. Мельник. – Хмельницький : Галерея, 2004. – 254 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

29.    Шедеври українського іконопису XII-XIX ст. : [альбом] / Нац. худож. музей України ; відп. за вип. Н. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 1999. – 255 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236–242.

 

 

 

 

 

30.    Шпідлік Т. Про що розповідає ікона : пер. з італ. / Т. Шпідлік, М.-І. Рупнік ; Катехитич. ин-т Львів. богослов. акад. – Львів : Свічадо, 1999. – 126 с. : іл.

 

 

 

 

 

31.    Щербаківський В. Архітектура у різних народів і на Україні : в тексті більш ніж 200 іл. / В. Щербаківський. – Львів ; Київ : Заг. друк., 1910. – 254, [2] с. : іл.