Ви є тут

Нові надходження: червень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у червні 2019 року.

 

Александрович В. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом : [монографія] / В. Александрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2018. - 143 с. : кольор. іл. - (Студії з історії українського мистецтва ; т. 5). - Бібліогр. в підрядк. прим.

Про одне з найвизначніших відкриттів останніх десятиліть у спадщині релігійної місницької культури українських земель – віднайденій 2000 р. іконі Богородиці з Емануїлом із собору Різдва Богородиці в Холмі (м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей – Музей волинської ікони).

 

 

 

 

Голуб О. Свято непокори та будні андеграунду : життєпис двох не визн. за життя художників, з комент. / О. Голуб ; фот. С. Марченко [та ін.] ; Нац. худож. музей України, Ін-т проблем сучасного мистецтва, Галерея "Дукат". - Київ : Антиквар, 2017. - 271 с. : кольор. іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Про андеграундне мистецтво України радянського періоду, зокрема про творчість художників М. Трегуба та В. Баклицького.

 

 

Кордуба М. М. Писанки на Галицькій Волині / М. М. Кордуба ; худож. О. Г. Чекаль ; упоряд. О. О. Савчук. - Харків : Савчук О. О., 2018. - 40 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Перевидання одного з перших ґрунтовних досліджень, присвячених українському писанкарству.

 

 

 

 

 

Макаров А. Н. Горний город. Из православной жизни Киева XIX века / А. Н. Макаров. - Киев : Скай Хорс, 2018. - 223 с. : ил. - (Мир киевской старины ; кн. 4).

Вміщено інформацію про вигляд зниклого «Горній Київ».

 

 

 

 

Павельчук І. На перехресті модерну : Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму : [навч. посіб. для студентів мистец. та мистецтвознав. вищ. навч. закл.] / І. Павельчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. - Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2018. - 99 с., [11] арк. : іл., кольор. іл. - Парал. тит. арк., рез.: англ. - Бібліогр.: с. 69-81.

Розглянуто творчий досвід видатного українського колориста першої третини ХХ ст. Ф. Кричевського, який акумулював інноваційні практики європейського модерну 1870–1910-х рр. через засвоєння особливостей французького ар-нуво та віденського сецесіона.

 

 

Портрети українських кобзарів Опанаса Сластьона / передм. В. М. Ханко ; упоряд. О. О. Савчук ; худож. О. Г. Чекаль. - Харків : Савчук О. О., 2018. - 36 с. :  a-іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Вміщено репродукції портретів українських кобзарів О. Сластьона, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

 

 

 

 

 

Пушкарьова К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Ліра-К, 2018. - 424 с. : іл. - Бібліогр.: с. 423.

Представлено основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів.

 

 

 

 

 

Савйовський В. В. Зведення спеціальних будівель і споруд : навч. посіб. / В. В. Савйовський . - Київ : Ліра-К, 2018. - 248 с. : іл. - Бібліогр.: с. 236-239.

Висвітлено питання технології та організації будівельних робіт, виконуваних під час реконструкції будівель і споруд.

 

 

 

 

 

Тетяна Яблонська. Іван Драч : [худож. реконструкція альбому 1969 року видання]  / вступ. ст., вірші І. Драча. - Київ : Мистецтво, 2018. - 56 с.

Художня реконструкція альбому «Тетяна Яблонська» (1969 р.) з віршами І. Драча, написаними до кожної конкретної картини.

 

 

 

 

Чисте мистецтво : [матеріали виставки] 13 квіт. - 9 трав. 2017 р., м. Київ / Нац. культ.-мистец. комплекс "Мистецький арсенал". - Київ : Родовід, 2017. - 304 с. : іл. - Назва, текст: укр., англ.

Вміщено репродукції робіт, що експонувалися на виставці в Мистецькому Арсеналі (м. Київ), присвячений інтуїтивному мистецтву.