Ви є тут

Нові надходження: липень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у липні 2019 року.

 

Bauhaus - Zaporizhzhia = Баухаус - Запоріжжя : матеріали до Міжнар. наук.-практ. конф. "Універсальність явищ запорізького модернізму і школи Баухаус. Проблеми збереження модерністської спадщини". - Запоріжжя : Кераміст, 2017. - 46 с. : іл. - Текст: укр., англ.

Про міжнародну науково-практичну конференцію, а також виставку з історії забудови Запоріжжя, воркшопи для студентів, активності з оформлення двору Круглого будинку і зустрічі з мешканцями села.

 

 

Волошкіна О. С. Організація і управління в природоохоронній діяльності : конспект лекцій / О. С. Волошкіна, В. В. Трофімович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 80 с. - Бібліогр.: с. 77-79.

Викладено основні положення організації екологічного менеджменту на державному та регіональному рівнях. Наведено принципи управління навколишнім середовищем. Висвітлено основні засади екологічної політики в Україні, зокрема в будівельній галузі, на основі чинних законів, державних стандартів і будівельних норм.

 

 

Зінченко М. М. Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / М. М. Зінченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2019. - 22 с. - Бібліогр.: с. 16-19.

Про розробку економіко-аналітичних аспектів формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств, теоретико-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

 

 

 

Опір матеріалів і  теорія споруд : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В. А. Баженов ; редкол.: П. В. Алявдін [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1965. - ISSN 2410-2547

Вип. 100. - 2018. - 215 с. : іл., граф., табл.). - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведено результати досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності й пластичності, зокрема про нелінійну оптимізацію топології просторових стержневих систем, раціоналізацію параметрів залізобетонних анізотропних оболонок тощо.

 

 

Пучков А. Між навігаційними щоглами. Профілі українських мистецтвознавців : архітектура і візуальне мистецтво / А. Пучков. - Київ : Дух і літера, 2018. - 390 с. - (Постаті культури). - Бібліогр. в підрядк. прим.

За допомогою накреслення профілів п’ятьох українських мистецтвознавців ХІХ–ХХ ст. (А. Прахов, Г. Пав луцький, Г. Логвин, В. Ясієвич, А. Мардер) запропоновано спробу розкрити магістральні риси становлення в Україні мистецтвознавства й архітектурознавства як окремих наукових дисциплін в їх людинознавчому аспекті: хронологічно – за понад 100 років (1880-ті – 2000-ні рр.), і територіально – від Російської імперії до незалежної України, передусім – у Києві.

 

 

 

Сучасні проблеми архітектури  та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 1997. - ISSN 2077-3455

Вип. 52. - 2018. - 453 с. : іл., граф., табл.). - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати досліджень актуальних проблем досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції, існуючої забудови, зокрема про особливості формування плавучих модульних будівель на території України, енергоефективні інновації у будівництві.

 

 

Філософія науки, техніки, архітектури : навч. посібник для магістрантів та аспірантів усіх спеціальностей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 200 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Наведено філософсько-методологічні дослідження з матеріалами, які сприятимуть переосмисленню проблем фахових дисциплін крізь призму наукової творчості та особистості вченого.

 

 

 

Широчин С. Невідомі периферії Києва. Солом'янський район : від селищ до масивів / С. Широчин, О. Михайлик. - Київ : [б. в.], 2019. - 152 с. : іл., план. - Бібліогр.: с. 151-152.

Про історію розбудови колишніх київських околиць, що вже давно сприймаються як органічні частини міста. Систематизовано історичні факти, проаналізовано розвиток місцевостей в контексті загальноміських і глобальних тенденцій, що вплинули на розвиток і забудову периферії.

 

 

Шкуро М. Наш Солом'янський район / М. Шкуро. - Київ : Варто, 2018. - 168 с. : іл.

Вміщено інформацію про історію давніх поселень і походження топонімів, розповіді про революційні та воєнні часи, повоєнне відновлення й будівництво нових масштабних масивів у 1950-1980-ті рр., розбудову Солом’янського р-ну м. Києва в наш час.

 

 

 

 

Яркін В. А. Підвищення ефективності роботи змішувачів очисних споруд водопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.04) / В. А. Яркін ; наук. керівник С. М. Епоян ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : [б. в.], 2019. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-20.

Науково обґрунтовано та розроблено досконаліший перегород частий змішувач коридорного типу, який підвищує ефективність змішування води з реагентом та роботу споруд водопостачання при підготовці питної води шляхом застосування поперечних щілинних перегородок у коридорах змішувача, а також подачі реагентів перед ними за допомогою спеціальних розподільників.