Ви є тут

Нові надходження: листопад 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у листопаді 2018 року.

 

Будівельна історія Білої Церкви ХІ-ХХІ століть / О. Стародуб [та ін.]. - Біла Церква : Пшонківський О.В. - 2017. - ISBN 978-617-604-119-1
Т. 1
: Від середньовічного граду до сучасного міста. - 2017. - 348 с. : іл., фот.

Вміщено огляд розвитку забудови Гюргева – Білої Церкви з моменту заснування міста до середини ХХ ст.

 

 

 

 

 

Гуцуляк В. М. Ландшафтна екологія : підручник / В. М. Гуцуляк, Н. В. Максименко, Т. В. Дудар ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 247 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 237-244.

Вміщено інформацію про основи просторової організації ландшафтів та процесів їхньої динаміки.

 

 

 

 

 

Евгений Александрович Рейцен / Междунар. интернет-ассоц. трансп. систем городов и орг. гор. движения, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры ; сост.: С. А. Ваксман, Н. Н. Кучеренко. - Минск : Капитал-Принт, 2018. - 75 с. : ил., цв. ил. - (Материалы к биобиблиографии ученых и специалистов транспортных систем городов и организации городского движения ; вып. 10).

Вміщено основні дати життя та діяльності професора Є. Рейцена, коротний огляд наукової і педагогічної діяльності, хронологічний покажчик праць.

 

 

 

 

 

 

Зиміна С. Б. Стилі інтер`єру : [навч. посіб.] / С. Б. Зиміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Довіра, 2018. - 359 с. : кольор. фот. - (Наукові дослідження кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури). - Бібліогр.: с. 344-359.

Вміщено загальний огляд основних стилів, стильових напрямків і течій у дизайні інтер’єру починаючи від єгипетської цивілізації до сьогодення.

 

 

 

 

 

Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА, 1998 -
Вип. 67. -  2018. - 627 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглянуто нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

 

 

 

 

Однопозов І. С. Згадуючи Виноградар : [фотоальбом] / І. С. Однопозов. - Київ : [б. в.], 2018. - 168 с. : фот. - Бібліогр.: с. 168.

Вміщено історичну інформацію про житловий масив Виноградар у м. Київ, досліджено житлову і громадську забудову району, розглянуто невтілені проекти, представлено монументально-декоративні твори.

 

 

 

 

 

 

Проблеми розвитку міського  середовища : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. А. Трошкіна ; редкол.: О. В. Степанчук [та ін.]. - Київ : НАУ. - 2009
Вип. 1 (20)
. - 2018. - 250 с. : іл. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Висвітлено проблеми теорії і практики архітектури, містобудування, територіального планування, будівництва, зокрема щодо архітектури модернізму 1920–1930-х рр. м. Луцька.

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо застосування композитних матеріалів для підсилення конструкцій і споруд / Держ. підприємство "Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій", ТОВ "УНІПРОМ". - Київ : [б. в.], 2018. - 59 с. : іл. - Бібліогр.: с. 59.

Вміщено вимоги до застосування композитних матеріалів для підсилення бетонних, металевих, дерев’яних конструкцій та споруд зовнішнім армуванням вуглополімерними (композиційними) матеріалами фірми TRADECC і технологічні вказівки щодо їх застосування в транспортному, цивільному, промисловому, гідротехнічному та комунальному будівництві.

 

 

 

 

 

Широчин С. С. Невідоме Лівобережжя. 1960-1980-ті / С. С. Широчин, О. С. Михайлик, К. М. Степанець. - Київ : [б. в.], 2018. - 232 с. : фот. - Бібліогр.: с. 231-232.

Досліджено забудову Лівобережжя в м. Києві з початку 1960-х до кінця 1980-х рр.: житлові масиви, типове та індивідуальне висотне будівництво, громадське та культурне життя, нереалізовані проекти Лівого берега.

 

 

 

 

 

Школьна О. В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVIII-XIX століть на теренах Східної Європи : монографія / О. В. Школьна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 191 с. : іл., кольор. фот. - Рез.: укр., англ. - Бібліогр.: с. 183-191.

Розглянуто старосвітські мануфактури XVIIIXIX ст. князів Радзивіллів на теренах Східної Європи (сучасні землі України, Білорусі та Польщі).