Ви є тут

Нові надходження: серпень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у серпні 2019 року.

 

Архітектура інтер'єру: 20+ : альб. проектів інтер'єрів випускників архітектур. фак. та Ін-ту архітектури Львів. політехніки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред.: Л. Грицюк, В. Черняєвої, В. Баб'яка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 110 с. : кольор. іл.

Вміщено реалізовані проекти інтер’єрів випускників архітектурного факультету та Інституту архітектури Львівської політехніки, які навчалися протягом 1998–2018 рр.

 

 

Горбик О. О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях : (пам`ятникознавчий довідник). Ч. 1 / О. О. Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Вид. 2-е, доповн. - Київ : Фенікс, 2018. - 163 с. : іл., портр. - Рез.: англ. - Бібліогр.: с. 144-147.

Вміщено підбірку близько 1000 актуальних пам’яток світової архітектури від первісної доби до середньовіччя. Планується випустити 3 частини серії.

 

 

Доскіч С. В. Комбінований розв'язок координат активних референцних GNSS станцій України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / С. В. Доскіч ; наук. керівник С. Г. Савчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2019. - 21 с. : граф., іл., табл. - Анот.: укр., англ., рос. - Бібліогр.: с. 18.

Про теоретичні та практичні дослідження, пов’язані з підвищенням надійності координатного забезпечення шляхом комбінованого розв’язку для координат активних референцних GNSS-станцій.

 

 

 

Кадомська М. А. Один квартал Старого Міста / М. А. Кадомська. - Київ : Либідь, 2019. - 96 с. : іл. - (Твій Київ).

У вигляді туристичного маршруту вміщено інформацію про район м. Києві від початку Золотоворітської вулиці через Ярославів Вал, Стрілецьку та Рейтарську вулиці.

 

 

Київ : провідник / ред. Ф. Ернст. - Репр. відтворення вид. 1930 р. - Харків : Савчук О. О., 2019. - XL, 802 с. : іл., плани.

Репринтне видання провідника, що вийшов у 1930 р.

 

 

 

Мікроекономіка : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 "Економіка підприємства", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" / В. М. Лич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 138 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 135-138.

Розглянуто загальні основи теорії мікроекономіки. Висвітлено основні поняття і категорії.

 

 

Максимова А. Б. Проектна культура майбутніх дизайнерів-графіків : навч. посібник / А. Б. Максимова ; М-во освіти і науки України, Мистецький ін-т худож. моделювання та дизайну ім. С. Далі. - [б. м.] : Фенікс, 2018. - 70 с. - Бібліогр.: с. 66-70.

Розкрито сутнісні характеристики й основні складові процесу розвитку проектної культури майбутніх фахівців графічного дизайну у професійній підготовці.

 

 

 

Ремешило-Рибчинська О. І. Історія архітектури: образно-графічні студії : навч. посіб. / О. І. Ремешило-Рибчинська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 223 с. : іл. - Парал. назва також: англ. - Бібліогр.: с. 216-221.

Вміщено інформацію про видатні пам’ятки з історії архітектури з їхніми планами, розрізами, фасадами.

 

 

Управління розвитком складних  систем : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: П. П. Лізунов (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА. - 2010. - ISSN 2219-5300

Вип. 35. - 2018. - 175 с. : іл.). - Текст: укр., рос., англ. - Рез.: англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузях управління проектами, інформаційних технологій управління, інформаційних технологій проектування, інформатизації вищої освіти, технології управління розвитком, управління технологічними процесами.

 

 

Burlaka O. Balcony chic : [album] / O. Burlaka. - Kyiv : Osnovy Publishing, 2019. - 116 p. : il.

Вміщено інформацію та світлини унікального архітектурного феномену – балконів.