Ви є тут

Нові надходження: січень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у січні 2019 року.

 

Архітектурне проектування. Проект секційного житлового будинку з вирішенням торговельно-побутових закладів на першому рівні : метод. рек. до виконання курсової роботи для студентів спец. 191 "Архітектура та містобудування" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; уклад.: Г. М. Агєєва, Л. М. Бармашина. - Київ : НАУ, 2018. - 44 с. : іл. - Бібліогр.: с. 34-36.

Вміщено вимоги до змісту курсової роботи та її оформлення.

 

 

 

 

 

Буковинські жіночі сорочки : [альбом] / упоряд.: Т. Лозинський, Л. Булгакова-Ситник. - Київ : Майстер книг, 2018. - 232 с. : кольор. іл. - Парал. тит. арк., текст: укр., англ.

Зібрано жіночі святкові сорочки кінця ХІХ – початку ХХ ст. з Буковинського Придністров’я – Заставнівського р-ну Чернівецької обл.

 

 

 

 

 

 

Гирич І. Б. Околиці історичного Києва / І. Б. Гирич. - Київ : Либідь, 2017. - 78 с. : іл. - (Твій Київ).

Про забудову історичних околиць м. Києва.

 

 

 

 

 

Дерев'яні різьблені хрести XVI - поч. XX ст. : [альбом] / упоряд., передм. О. Валька ; ред. А.-М. Волосацька. - Львів : Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам'яток при НТШ, 2018. - 455 с. : кольор. іл. - (Українське народне мистецтво). - Бібліогр.: с. 453.

Висвітлено малодосліджене явище українського народного мистецтва – дерев’яні різьблені хрести. Хронологічні межі дослідження – XVI – початок ХХ ст.

 

 

 

 

 

Загайська Р. Вітер в долонях : книга проходів Личаківським цвинтарем. Ч. 1 / Р. Загайська ; упоряд. І. Мельник. - Львів : Апріорі, 2017. - 415 с. : іл.

Вміщено інформацію про історію Личаківського цвинтаря у м. Львові та долі людей, які там поховані.

 

 

 

 

 

 

Кальченко Т. В. Лукьяновский некрополь духовенства / Т. В. Кальченко. - Киев : Изд. отд. Укр. Православ. церкви, 2017. - 323 с. : ил.

На основі дослідження архівних матеріалів і безпосереднього дослідження Лук’янівського некрополя зібрано всі дані про похованих там представників духовенства.

 

 

 

 

 

 

Климко З. В. Архітектура сценографії Є. Лисика : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / З. В. Климко ; наук. керівник В. І. Проскуряков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2018. - 18 с. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 15-16.

Висвітлено феномен, ґенезу, параметри та місце архітектурно-сценографічної спадщини Є. Ливника, визначено принципи його творчого методу та їх розвитку в архітектурі сучасної України.

 

 

 

 

 

Малаков Д. Шляхом Київ - Житомир : путівник / Д. Малаков. - К. : Вид. дім "Антиквар", 2018. - 143 с. : іл. - Бібліогр.: с. 143.

Про історію, пам’ятки культури, розташовані в містах і селах між Києвом і Житомиром.

 

 

 

 

 

 

 

Паркомуна. Місце. Спільнота. Явище / PinchukArtCentre ; авт.-упоряд. Т. Кочубінська ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Pubiish Pro, 2018. - 208 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194-201.

Вміщено репродукції виставки, що відбувалася в PinchukArtCentre.

 

 

 

 

 

 

Традиції та звичаї українців / рец. С. В. Гусак. - Харків : Торсінг, 2018. - 95 с. : кольор. іл. - (Моя Україна). - Предм. покажч.: с. 93. - Бібліогр.: с. 94.

Вміщено інформацію про традиції та звичаї українців за регіонами.