Ви є тут

Петриківський розпис – автентична культура та стародавні традиції: до 120-річчя від дня народження О. Ф. Стативи

8 березня 2018 р. виповнюється 120 років від дня народження мистецтвознавця, художника, педагога, засновника і першого директора дворічної художньої школи Петриківського розпису Олександра Феодосійовича Стативи (1898–1965). Працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до цієї дати підготували віртуальну виставку «Петриківський розпис – автентична культура та стародавні традиції: до 120-річчя від дня народження О. Ф. Стативи».

Петриківський розпис
Петриківський розпис –
Кольоровий космос.
Красно виграває світ на полотні.
Як розквітне квітка
У казковим липні
Квітку намалюю мов би у ві сні.
Роки відлітають –
Квітка мов живая
Разом із калиною спить на полотні.
Колись час настане,
Може нас не стане
Але зостанеться спогад про ті дні.
Новеє людинство
Як і я в дитинстві
Стане перед квіткою, що на полотні.
Посміхнеться розпис –
Петриківський космос
Де зростала квітка у липневі дні.

А. Пікуш

 

…ось хата…, що і взимку квітує мальовками, ружами та півнями-жар-птицями на комині, вона й зараз перед нами… Речі звичайні, повсякденного вжитку, а як вони виказували Надьчину натуру, прагнення власною творчістю оздобити своє просте трудове життя: скриня красується мальована, вся в яблуках з листям, і навіть віко скрині, тобто накриття, коли його Надька підніме, шукаючи нам гостинці, яскраво знизу спалахне снопом пишних синіх та червоних квітів та ще гроном винограду, котрий, на жаль, наших зим не витримує; ці квіти-мальовки з Надьчиної скрині так і перегукуються з півнями на комині, і з вишитим квітчастим рушником над Шевченком у шапці, і з розмальованими глечиками, що, взявшись у боки, мов парубки, вишикувались на миснику.

О. Гончар

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, коли зростає етнічна свідомість українців, посилюється інтерес до вітчизняної історії та культури, актуальним є збереження та популяризація надбань народного мистецтва, адже «звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до збереження та оновлення всіх його видів і жанрів – це усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, це відродження українського народу» [11, с. 7].

Народне мистецтво охоплює всі види народної творчості та унікальне у своєму різноманітті. Декоративно-ужиткове мистецтво є особливим видом народного мистецтва, спрямованим на естетичне оформлення життя та побуту людини.

Класик української літератури О. Гончар писав: «Людина оточувала себе красою, знала в ній смак, художньо прикрашувала життя, заполонена одвічним, таким нестримним бажанням творити…» [12, с. 7].

Художнє оздоблення предметів побуту стало поштовхом до виникнення українського декоративного розпису. Найпоширенішим видом українського народного розпису був настінний розпис хат, адже українці здавна прикрашали своє житло. За О. Гончаром: «Селянка, побіливши хату, оздоблювала її настінним розписом, своїми простими фресками, різними мальовками, півниками та квітами, які тішитимуть зір, аж доки настане час знову білити в хаті. Тоді господиня, розвівши фарби, намалює нових півників, постане новий орнамент» [12, с. 7].

Одним з найвідоміших стилів декоративного розпису є неповторний стиль петриківського розпису. Шлях у майбутнє петриківському розпису проклав самовідданий ентузіаст, мистецтвознавець, художник і педагог, засновник і перший директор дворічної художньої школи декоративного малювання, відкритої відповідно до постанови Уряду УРСР у 1936 р., О. Ф. Статива. Незважаючи на короткий час існування школи (до 1941 р.), її випускники, учні відомої майстрині Т. Я. Пати, зробили значний внесок у справу збереження петриківського розпису та пошуку шляхів його виходу у сферу сучасного життя.

Олександр (Олесь) Феодосійович Статива народився в с. Петриківці 8 березня 1898 р. У травні 1913 р., після закінчення училища в Петриківці, Олесь вступив до Миргородського художнього училища. Серед його найулюбленіших викладачів був О. Г. Сластіон, який мав великий вплив на формування світогляду Олександра. У 1917 р., повернувшись до Петриківки, працював у петриківських школах вчителем креслення і малювання та допомагав обдарованим учням знайти власний стиль, відновив Петриківську бібліотеку, став першим її завідувачем. Водночас почав створювати колекцію творів талановитих митців Петриківського розпису.

О. Статива зазначав: «Настінний розпис був широко розповсюджений по всій Україні ще у XVIII столітті на Правобережжі і Лівобережжі, Слобожанщині, Галичині та Буковині. Кожна місцевість мала свій живописний стиль. Основні мотиви орнаментів були принесені із Запоріжжя, де вони широко застосовувались у вишиванні одягу, рушників, у домотканих ряднах, різьбі по дереву і кості, в гончарній справі. У Петриківці орнамент почав розповсюджуватись і в інших галузях: при розписі скринь, будівель тощо.

Петриківський декоративний розпис має специфічні риси, що чітко відрізняють його від розпису навіть сусідніх сіл. Характерною особливістю його є, перш за все, переважання рослинного орнаменту, в якому використовуються зображення жоржин, гвоздик, чорнобривців, барвінку, майорців, айстр, клеверу, соняшника, калини, винограду, ягід вишні з листочками, папороті, травки, билинки тощо, а також створюються фантастичні форми квітів, як, наприклад, традиційні “цибулька” та “маківка”, схожі на розрізану пополам цибулину і маківку» [25, с. 4,6].

З ним погоджувався і О. Гончар, який писав: «…славетний петриківський розпис зі своїм власним стилем, з лише йому притаманними формами орнаменту, ажуровою плавкістю ліній, світлим колоритом і яскравістю барв, що нібито ввібрали сонячність і просторінь степової України» [12, с. 7–8].

Сьогодні цей вид декоративно-прикладного мистецтва – у переліку пам’яток нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, перетворився на бренд, який представляє нашу країну світові.

До 120-річчя з дня народження О. Ф. Стативи фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготовлено віртуальну виставку «Петриківський розпис: автентична культура та стародавні традиції» «Перлина народного мистецтва світового рівня: з минулого – в майбутнє», на якій представлено унікальні книжки з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, зокрема, видання альбомів викладача та випускників художньої школи, заснованої О. Ф. Стативою та колекція їхніх оригінальних малюнків. Матеріали, представлені на виставці, будуть цікавими для студентів, мистецтвознавців та всіх поціновувачів народного мистецтва України.

 1. Бабенчиков М. В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера / М. В. Бабенчиков. – М. : Гос. архитектур. изд-во, 1945. – 88 с. : ил.
 2. Берченко Е. В. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1 : Дніпропетровщина / Е. В. Берченко. – Харків. ; Київ : Держвидав України, 1930. – 43 с. : 48 табл.
 3. Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво / Б. С. Бутник-Сіверський ; ред. К. Г. Гуслистий ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етеографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1966. – 221 с. : іл. – Бібліогр.: с. 211–220.
 4. Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво, 1941–1967 : альбом / Б. С. Бутник-Сіверський ; ред. К. Г. Гуслистий ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етеографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. – Київ : Наук. думка, 1970. – 214 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209–213.
 5. Выставка украинского народного искусства : крат. путеводитель по выставке / Всесоюз. ком. по делам искусств при СНК СССР, Упр. по делам искусств при СНК УССР. – М. : Искусство, 1936. – 42 с. : ил.
 6. Ганжа П. Таємниці українського рукомесла / П. Ганжа. – Київ : Мистецтво, 1996. – 191 с. : іл.
 7. Глухенькая Н. А. Петриковская роспись по фарфору и стеклу : науч. сообщение. Вып. 31 / Н. А. Глухенькая ; М-во высш. образования УССР, Днепропетр. инженерно-строит. ин-т. – Днепропетровск : [б. и.], 1958. – 16 с. : ил.
 8. Горбик О. Р. Характерні особливості застосування петриківського розпису в сучасних інтер’єрах житлових і громадських будинків і споруд / О. Р. Горбик, М. С. Саркісян // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 15–155. – Бібліогр.: 9 назв.
 9. Євсєєва Г. П. Петриківський розпис-перлина народного мистецтва світового рівня / Г. П. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11. – 2013. – С. 55–58. – Бібліогр.: 10 назв.
 10. Єгорова В. Настінний розпис як різновид декоративно- прикладного мистецтва / В. Єгорова, А. Черепанова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. / голов. ред. В. І. Большаков ; редкол.: В. Ф. Башев [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – .№ 11. – С. 58–62. – Бібліогр.: 5 назв.
 11. Кара-Васильєва Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого стилю» / Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова. – Київ : Либідь, 2005. – 278 с. : іл.
 12. Катерина Білокур : альбом / вступ. слово О. Гончара ; ст. та упоряд. В. Нагая. – Київ : Мистецтво, 1972. – 70 с. : іл.
 13. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис / М. А. Кириченко. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 228 с. : іл. – Бібліогр.: с. 227.
 14. Манучарова Н. Д. Декоративно-прикладне мистецтво Української РСР : (за матеріалами виставки 1949 р.) / Н. Д. Манучарова ; за заг. ред. Є. І. Катоніна ; Акад. архітектури УРСР, Ін-т худож. промисловості. – Київ : Вид-во АА УРСР, 1952. – 175 с.
 15. Марфа Тимченко : альбом / авт. вступ. ст., упоряд. Б. С. Бутник-Сіверський. – Київ : Мистецтво, 1974. – 30, 52, [10] с. : іл.
 16. Марфа Тимченко = Marfa Tymchenko = Marfa Tymtchenko = Marfa Tymtschenko = Marfa Timchenko : к-т листівок / авт. ст., упоряд. О. І. Шестакова. – Київ : Мистецтво, 1980. – 15 арк. : іл. – (Майстри нар. творчості).
 17. Мотивы украинского орнамента : альбом / сост. Н. С. Самокиш. – Харьков ; СПб. : [б. и.], [1902]. – 42 л.
 18. Найден О. С. Орнамент українського народного розпису : витоки, традиції, еволюція / О. С. Найден ; АН Укр. РСР, Ін-т мистецвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наук. думка, 1989. – 132 с.: іл.
 19. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Львів. держ. ін-т приклад. та декорат. мистецтва. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 191 с. : іл.
 20. Пелагея Глущенко : альбом / авт. вступ. ст. та упоряд. Б. С. Бутник-Сіверський. – Київ : Мистецтво, 1977. – 20, [3] с. : 54 іл.
 21. Петриківський розпис. Джерела = Петриковская роспись. Истоки = Petrikivka painting. The origins = Peinture de petrikivka. Les origines : к-т листівок / авт. вступ. ст., упоряд.: Л. І. Яценко, В. Я. Соловйов. – Київ : Мистецтво, 1982. – 15 арк. : іл. – (Майстри нар. творчості).
 22. Петриківський розпис. Роботи народних майстринь Г. І. Павленко-Черненко та В. Клименко (с. Петриківка, Дніпропетровська обл.). – [Б. м. : б. в., 19--]. – 14 табл. : рис.
 23. Петриківські розписи : альбом / авт. вступ. ст., упоряд. Н. О. Глухенька. – Київ : Мистецтво, 1973. – [104] с. : іл. – (Майстри декор. розпису).
 24. Соколенко О. Завітайте до Соколенків / О. Соколенко // Народне мистецтво. – 2002. – № 1/2. – С. 26–27.
 25. Статива О. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь / О. Статива. – Київ : Мистецтво, 1966. – 30 с. : іл. – (Майстри нар. творчості).
 26. Тетяна Пата : альбом / авт. передм., упоряд. Н. О. Глухенька. – Київ : Мистецтво, 1973. – 93 с. : іл.
 27. Українське народне мистецтво : живопис : альбом = Украинское народное искусство : живопись / ред. кол.: В. Г. Заболотний [та ін.] ; упоряд.: Б. С. Бутник-Сіверський, В. Г. Нагай, В. П. Самойлович. – Київ : Мистецтво, 1967. – 55 с. : 183 іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 28. Українські декоративні розписи / упоряд. В. Нагай. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ, 1957. – 8 с., 26 арк. : іл.
 29. Українські народні декоративні розписи : альбом / упоряд. В. Г. Нагай. – Київ : Мистецтво, 1968. – 54 с. : іл. 
 30. Федір Панко. Декоративний живопис. Станкові твори. Підлакові розписи : альбом / авт. вступ. ст., упоряд. Н. О. Глухенька. – Київ : Мистецтво, 1978. – [79] с. : іл.
 31. Художні промисли України. Петриківка : к-т листівок / упоряд. Н. М. Кисельова. – Київ : Мистецтво, 1985. – 11 арк. : іл.
 32. Шероцкий К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. [Ч.] 1 : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем / К. Шероцкий. – Киев : Ж-л "Искусство", 1914 (тип. С. В. Кульженко). – 141 с. : ил.