Ви є тут

Архітектурна професія – гідне майбутнє для молоді

До Дня молоді, який відзначається 24 червня 2018 р., фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку «Архітектурна професія – гідне майбутнє для молоді», на якій представлено документальні джерела з фонду бібліотеки про історію архітектурної освіти в Україні та провідні навчальні заклади, в яких готують архітекторів.

Я молодість люблю! Вона людського духу,

Що нивам спаленим роса,

Не будь її, давно було б життя без руху

І жити б стратилась краса.

О. Олесь

 

Перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання –

стати батьками майбутнього своєї нації.

О. Теліга

Щороку в останню неділю червня, яка в цьому році припадає на 24 червня, українська молодь відзначає День молоді. Молоддю вважають людей віком від 18 до 35 років, а це 22,6% населення України. Згідно з класифікацією ООН, молодь – це юнаки і дівчата до 24 років. Офіційно свято з'явилося в Україні у 1994 р.

День молоді – це свято перших відкриттів, дерзання, безперервних пошуків, самопізнання та реалізації найсміливіших задумів. Для майбутніх абітурієнтів зараз саме час обрати свою стежину в житті. Цікавою є професія архітектора, адже, як сказав М. Гоголь: «Архітектура – теж літопис світу: вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази» [2, с. 34].

Власне, професія архітектора була затребувана й актуальна в усі часи. Адже будівельні й відновлювальні роботи, нове будівництво відбувається з допомогою архітектора. Історичні будівлі, новобудови, торговельні центри, пам’ятники, фонтани, площі – усе, що нас оточує, – творіння архітекторів. Вони проектують і забудовують міста. Завдяки надійним проектам фахівців минулого часу нині ми можемо насолоджуватися прекрасними архітектурними ансамблями.

Професія архітектора в її близькому до сучасного розумінні виникла в період Відродження в Італії. У XIX ст. у зв'язку з розвитком техніки будівництва з’явилося сучасне розуміння професії архітектора, оскільки в цей час фахівцям знадобилися значні інженерні знання. На межі XIX і XX ст. виникла спеціальність інженер-архітектор, що протиставлялася архітектору-художнику. Професійного архітектора готували два типи навчальних закладів – художні й технічні.

Розвиток країни у ХХІ ст., зміни соціального замовлення на підготовку висококваліфікованих архітекторів та висока затребуваність фахівців цієї професії у теперішніх умовах вимагають змін у їхній підготовці. Так, «архітектор має бути підготовленим у сфері архітектурного проектування, у сфері об’ємно-просторової композиції, у сфері інженерного облаштування будівель та у сфері технології будівельного виробництва, економіки і організації архітектурного проектування і будівництва» [7, c. 374].

Майбутніх архітекторів в Україні сьогодні готують близько 50 закладів вищої освіти I–IV рівнів акредитації. Як зазначає І. В. Бірілло, «… існує декілька основних підходів до архітектурної освіти: класичний, екологічний, середовищний, інженерний, реставраційний, соціальний» [6, с. 16].

До Дня молоді фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку, на якій представлено книги та статті з фонду бібліотеки про історію архітектурної освіти в Україні та провідні навчальні заклади, де готують архітекторів.

 

1. Архитектурное образование: проблемы развития / А. П. Кудрявцев [и др.] ; РААСН, Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства, Моск. архит. ин-т. - М. : УРСС, 2002. - 149 с. : ил. - Библиогр.: с.148.

 

 

 

2. Афоризми відомих українців. - Харків : Фоліо, 2012. - 254 с.

 

3. Баженов В. А. Кафедра будівельної механіки і Науково-дослідний інститут будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури : короткий істор. нарис (1930-2005 рр.): до 75-річчя заснування / В. А. Баженов, В. Г. Кобієв ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2005. - 106 с. : іл.

 

 

4. Бевз М. В. Реставраційно-архітектурна освіта в стінах університету «Львівська політехніка» / М. В. Бевз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська Політехніка» ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів, 2010. - Вип. 674 : Архітектура. - С. 268-280. - Бібліогр.: 21 назва.

 

>5. Бенаи Х. А. Архитектурное образование и архитектурная профессия // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. / редкол.: Є. В. Горохов (голов. ред.) [та ін.]. - Макіївка, 2006. - Вип. 3. Проблеми містобудування і архітектури. - С. 3-5. - Библиогр.: 6 назв.

 

 

 

6. Бірілло І. В. Аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні / І. В. Бірілло // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - Київ, 2014. - Вип. 35. - С. 11-20. - Бібліогр.: 5 назв.

7. Бірілло І. В. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів / І. В. Бірілло // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. - Київ, 2015. - Вип. 40. - С. 349-356. - Бібліогр.: 3 назви.

 

8. Большаков В. И. История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе-Днепропетровске: от технических курсов до строительного института (1910-1934 гг.) / В. И. Большаков ; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Днепропетровск : ПГАСА, 2005. - 143 с. : ил.

 

 

 

9. Быстряков А. Г. История строительно-архитектурного образования в Днепропетровске: инженерно-строительный институт (1934-1941 - годы становления) / А. Г. Быстряков, О. В. Щербакова ; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Днепропетровск : ПГАСА, 2005. - 51 с. : ил.

 

 

 

 

10. Випускники КНУБА (КІБІ) / Ін-т біогр. дослідж., укр. наук. т-во геральдики та вексилології ; авт.-упоряд.: В. В. Болгов, І. В. Болгов. - Київ : [б. в.], 2006. - 411 с. : іл. - (Літопис вищих навчальних закладів)

.

 

 

 

11. 20 лет сотрудничества между ПГАСА, Днепропетровск, Украина и ИНСА, Лион, Франция, 1989-2009 / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Нац. ин-т прикладных наук (Лион). - Днепропетровск : ПГАСА, [2010]. - 38 с., [12] с. : ил.

 

 

 

12. Джигіль Ю. Є. Актуальні проблеми фахової підготовки і практичної діяльності архітекторів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища» / Ю. Є. Джигіль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська Політехніка» ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів, 2010. - № 674 : Архітектура. - С. 210-215. - Бібліогр: 14 назв.

13. Дзядик Н. Перші випуски архітектурної спеціальності Львівської політехніки післявоєнного періоду (1946-1951 рр.) / Н. Дзядик, Р. Липка // Архітектурний вісник. - 2002. - № 2. - С. 14-21.

 

14. До століття містобудівної освіти у Львівській політехніці / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; за заг. ред. Г. П. Петришин. - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 324 с. : іл.

 

 

 

 

15. Донбасская государственная академия строительства и архитектуры : историч. очерк. - Макеевка : ДонГАСА, 2001. - 177 с. : ил.

 

 

 

 

16. Заволока Ю. В. Выпускники 1957 года ОИСИ-ОГАСА: 45 лет [1957-2002] : сб. ст. / Ю. В. Заволока, Л. В. Мазуренко ; Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Одесса : Астропринт, 2002. - 237 с. : ил.

 

 

 

 

17. Заремба С. З. Киевский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт : истор. очерк / С. З. Заремба, В. А. Молостов, В. Ф. Панибудьласка ; КИСИ. - Киев : Будивэльнык, 1991. - 104 с. : ил.

 

 

 

 

18. Кайдановська О. О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі / О. О. Кайдановська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Львів : Львів. політехніка, 2013. - 366 с. : іл. - Бібліогр.: с. 306-338.

 

 

19. Кондель Н. Н. Этапы становления архитектурного образования на Украине / Н. Н. Кондель // Строительство и архитектура. - 1985. - № 2. - С. 22-24 ; № 3. - С. 24-27 : портр., фот.

 

20. Кондель-Перминова Н. Н. Роль учебных заведений в развитии архитектуры и градостроительства на Украине (конец XIX - первая треть ХХ века) : автореф. дис. ... канд. архитектуры : (18.00.01) / Н. Н. Кондель-Перминова ; Моск. архитектур. ин-т. - М., 1989. - 24 с. - Библиогр.: с. 24.

 

 

 

 

21. Кривчик Г. Г. Академія будівельних кадрів - 70 років : нариси історії Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури / Г. Г. Кривчик, В . І. Крот, Л. М. Топюк. - Дніпропетровськ : Gaudeamus, 2000. - 211 с.

 

 

 

 

22. Латишева Л. П. Одеська державна академія будівництва та архітектури: 1930-2000 : [до 70-річчя ОДАБА] / Л. П. Латишева, О. Е. Лопатто, Л. В. Мазуренко. - Одеса : Астропринт, 2000. - 230 с. : іл.

 

 

 

 

23. Пасічник О. С. Генеза архітектурної школи Львівської політехніки та внесок її випускників у розвиток архітектури : автореф. дис. ... канд. архітектури (18.00.01) / О. С. Пасічник ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Львів, 2004. - 24 с. : рис. - Бібліогр.: с. 17.

 

 

24. Первый отряд украинских зодчих // Строительство и архитектура. - 1979. - № 8. - С. 26-27 : портр.

25. Петришин Г. П. Наукове обличчя архітектурної школи Львівської політехніки у 1944-2010 роках / Г. П. Петришин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів, 2010. - Вип. 674 : Архітектура. - С. 397-407. - Бібліогр.: 16 назв.

26. Посацький Б. С. Відновлення архітектурної спеціальності у Львівській політехніці / Б. С. Посацький, А. В. Міщенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська Політехніка» ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів, 2010. - Вип. 674 : Архітектура. - С. 255-261. - Бібліогр.: 5 назв.

27. Проскуряков В. І. Анатомія та ідеологія оглядів конкурсів дипломних проектів випускників архітектурних шкіл України кінця ХХ - початку ХХІ століть / В. І. Проскуряков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - Львів, 2003. - Вип. 486 : Архітектура. - С. 176-186.

28. Проскуряков В. І. Як вчитися і як навчитися архітектури : навч. посіб. Ч. 1. Передосвіта / В. І. Проскуряков, Г. М. Проскурякова, О. С. Хрін ; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. академ. гімназія. - Львів : Львів. політехніка, 2001. - 92 с. : іл.

 

29. Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000) : довiдник / за ред. В. О. Пермякова. - Київ : КНУБА, 2005. - 124 с. : портр.

 

 

 

30. Седак И. Н. Совершенствовать подготовку архитектурных кадров / И. Н. Седак // Строительство и архитектура. - 1978. - № 4. - С. 12-15 : фот., планы.

 

31. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. /Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; ред. В. Я. Даниленко [та ін.]. - Харків : ХДАДМ, 2017. - Вип. 1. - 150 с. - Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

 

32. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури : проспект. - Харків : ХДТУБА, [2001]. - 43 с. : іл.

 

 

33. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова / керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко [та ін.]. - Харків : [Золоті сторінки], 2012. - 519 с. : фот. - Бібліогр.: с. 505-513.

 

 

 

34. Черкес Б. С. Формування дизайну у Львівській архітектурній школі / Б. С. Черкес, Г. П. Петришин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; відп. ред. Б. С. Черкес. - Львів, 2010. - № 674 : Архітектура. - С. 94-108. - Бібліогр.: 7 назв.