Ви є тут

Бібліографічні покажчики

 

Архітектор В.Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962) : Бібліогр. покажч. (до 100-річчя від дня народження) / Уклад. О.Б. Шинкаренко; Редкол.: С. С. Артамонова, Н. О. Беляченко, Г. А. Войцехівська (відп. ред.); наук. консультант В. В. Чепелик; Держбуд України, ДНАББ. - К.: Укрархбудінформ, 1998. - 46 с.: іл. - (Видатнi зодчi України).

 

 

 

 

Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898-1962) : бібліогр. покажч. / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), О. В. Жидецька, Р. Г. Дідик ; консультант Л. М. Набок. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2016. - 207 с. - (Видатні зодчі України).

 

 

 

 

Бекетов Олексій Миколайович (1862-1941) : бібліогр. покажч. / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька ; конс.: Є. Губкіна, Я. Кликова. - Київ : [б. в.], 2016. - 198 с. - (Видатні зодчі України).

 

 

 

 

Владислав Городецький (1863-1930) : Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Б. Шинкаренко;Редкол.: С. С. Артамонова, Н. О. Беляченко, Г. А. Войцехівська (відп. ред.);наук. консультант Д. В. Малаков; Держбуд України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К.: Укрархбудінформ, 1999. - 42 с. - (Видатні зодчі України).

 

 

 

 

 

Владислав Городецький (1863-1930) : Бібліогр. покажч. / Уклад. О. Б. Шинкаренко;Редкол.: С. С. Артамонова, Н. О. Беляченко, Г. А. Войцехівська (відп. ред.);наук. консультант Д. В. Малаков; Держбуд України, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К.: Укрархбудінформ, 1999. - 42 с. - (Видатні зодчі України).

 

 

 

 

 

 

Йосип Юлійович Каракіс (1902-1988) : Бібліографічний покажчик / ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; Відп. ред. Г.А. Войцехівська, Уклад.: Н.В. Грушитська,  С.М. Кайнова,  О.М. Піхур. - К. : Укрархбудінформ, 2002. - 51 с. : іл. - (Видатні зодчі України).

 

 

 

 

 

Архітектор Олекса Тацій (1903-1967) : Бібліогр. покажч.: До 100-річчя від дня народження / Держбуд України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; Уклад.: Г. А. Войцехівська,  Є. О. Тацій. - К. : МПП "Прима", 2003. - 94 с. : іл.

Видатний український будівельник - Михайло Михайлович Жербін : Бібліогр. покажч. / Держкоммістобудування України, Держ. наук. архітектур.-будів. б-ка ім. В. Г. Заболотного. - К., 1996. - 30 с.

 

Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція: бібліогр. покажч. / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. П. Пацеля, Н. В. Ракович; наук. консультант Н. М. Кондель-Пермінова. - К. : Фенікс, 2008. - 191 с. : іл.

 

 

 

 

 

Будівлі бібліотек: будівництво, проектування, дизайн : бібліогр. письм. довідка (кн., брош., ст. з період. вид. та зб. за 1910 - серп. 2012 рр.) / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко. - К., 2012. - 31 с.

 

 

 

 

Історія Академії архітектури України. (1944-1963 рр.) : бібліогр. покажч. / Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, ДНАББ ; уклад. О. Б. Шинкаренко ; ред.: Н. О. Бєляченко, О. М. Зарко ; відп. за вип. Г. А. Войцехівська. - К. : Укрархбудінформ, 1995. - 15 с. - До 50-річчя Академії архітектури України.

Видатний український будівельник - Михайло Сергійович Будніков (1904-1966 рр.) : бібліогр. покажч. / Держкоммістобудування України, Держ. наук. архіт.-будів. б-ка ; уклад. О. Б. Шинкаренко. - К. : Укрархбудінформ, 1996. - 16 с. : іл.

Закревський Микола Васильович (1805-1871) : матеріали до засід. бібл. клубу «Національні святині», 2 червня 2005 р. / ДНАББ імені В. Г. Заболотного ; уклад. С. С. Артамонова, відп. ред. Г. А. Войцехівська, ред.: О. П. Пацеля, О. М. Піхур, В. М. П"яскіна. - К. : ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2005. - 32 с. : портр.

 

Академія архітектури УРСР (1944-1956) : бiблiогр. письм. довідка / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-будів. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. Д. О. Мироненко ; редкол.: Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова. - К., 2015. - 34 с.

 

 

 

 

Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. письмова довідка (книги, брошури, статті з періодичних видань та збірників за 1888-2010 рр.) / уклад. Д. О. Мироненко; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К., 2011. - 36 с. : іл.

Архітекторки України : бібліогр. письмова довідка / уклад. Д. О. Мироненко, С. М. Кайнова ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. - К., 2016. - 199 с.

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 70 років : ретросп. бібліогр. покажч. / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, О. В. Жидецька ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька, Д. О. Мироненко, С. М. Смирнова. - К., 2016. - 365 с.

Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. 2009-2013 : бібліогр. покажч. / уклад. Г. А. Войцехівська / редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька, Д. О. Мироненко. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2016. - 191 с.