Ви є тут

Колиска української незалежності

До Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня, фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку «Колиска української незалежності», на якій представлено документальні джерела з фонду бібліотеки, що розповідають про козацтво в Україні та острів Хортицю як центр незалежної козацької держави.

Тут Січ стояла, тут гули майдани,
димилися козацькі курені,
змагались семеряги і жупани,
лунали горді і сумні пісні

М. Драй-Хмара

Українська історія багата на великі й героїчні моменти,
але досить в ній і темних та болючих сторінок,
що їх воліли б ми часто вирвати і не мати в цій великій книзі,
з якої народ має вчитися славних і добрих діл. Та зріла мужня суспільність не сміє боятися глянути правді в лице,
зокрема в тій хвилині, коли дійсність вимагає,
щоб її бачити тверезо, а не через рожеві окуляри ідилії

О. Ольжич

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, що назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя. 24 серпня 1991 р. було проголошено Незалежність нашої держави. Цей день назавжди увійшов в історію як одна з найдорожчих святинь українського народу. Сьогоднішній день Незалежності України прийшов як результат тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства.
За час своєї незалежності Україна подолала шлях від формальної республіки у складі колишнього СРСР до відомої у світі держави, - 123 країни визнали нас, майже з 90 країнами встановлено дипломатичні відносини.
За всю історію нашої країни, з часів формування української нації і до наших днів, українці неодноразово намагалися стати незалежними. Витоки української держави сягають часів Київської Русі, яка утворилась в IX ст. та об"єднала східнослов"янські племена. Після розпаду Київської Русі в ХІІІ ст. постали нові князівства, серед яких Галицько-Волинське князівство, яке вважається першою незалежною державою на території України. В ХІV ст. перша згадка назви «Україна» по відношенню до народності українців, які саме тоді постають як етнічна спільнота з власною мовою.
У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву. За слушним висловом В. Б. Антоновича, в ньому найвиразніше і найяскравіше визначилася «провідна ідея, що виявляла собою жадання народу», основою якої був принцип демократизму і рівного політичного права для кожної особистості. Вагомий його внесок у розвиток матеріальної культури та духовного життя народу. З середини XVII ст. козацтво почало репрезентувати перед світом український етнос, а українці дістали назву «козацького народу». Історичні джерела свідчать про появу українського козацтва в другій половині XV ст. Причини походження цих вільних громад відповідно позначилися на багатьох рисах їхнього внутрішнього устрою, соціальному становищі, формах і методах діяльності, стосунках з владою та суспільних функціях. Зародившись на прикордонні, козацтво за порівняно незначний відрізок часу, протягом двох століть, не лише зросло чисельно і стало вагомою військовою силою, поширило свій вплив на більшу частину українських земель, а й піднеслося до усвідомлення та відстоювання загальнонаціональних інтересів. Центром війська-держави дніпровських козаків спочатку були Черкаси, але близько 1554 р. князь Дмитро Вишневецький (Байда) побудував на острові Мала Хортиця нову козацьку столицю - Запорізьку Січ. Січ кілька разів переїжджала, але завжди залишалася центром, з якого козаки вели активну самостійну політику. У боротьбі з двома могутніми противниками - Польщею і Туреччиною - Запорізька Січ здобула статус війська-держави. На початку XVI ст. Січ контролювала землі від нижнього Подніпров"я і Побужжя - на заході, і до Азовського моря - на сході. Понад двісті років, із середини XVI ст. і до останньої чверті XVIII ст., козацтво було рушійною силою поступу України, вкарбувало слід у її визвольні змагання, оборону від зовнішніх ворогів, розбудову держави, культурний прогрес.
Віртуальна виставка присвячена колисці українського козацтва, унікальній пам"ятці природи, історії та археології - острову Хортиця, що завжди перебував у сфері військових і господарських інтересів запорізьких козаків, був їх осідком. Січ на Хортиці згадується в народних переказах і піснях, записаних у XVIII-XIX ст. Тут розташований Національний заповідник «Хортиця». Про Хортицю, як місце розташування однієї з перших козацьких Січей, свідчать документи, перекази запорозьких козаків, українська фольклористика.
Ідея створення на острові Хортиця історико-культурного комплексу, що є узагальненим образом козацьких столиць-січей XVI-XVIII ст. виникла ще в 1965 р. Постановою Ради Міністрів України від 18 вересня 1965 р. територія острова Хортиці оголошена Державним історико-культурним заповідником запорозького козацтва (нині Національний заповідник «Хортиця»), але до самого отримання Україною статусу незалежної держави ця ідея була знехтувана з ідеологічних міркувань тих часів. Урочиста закладка комплексу відбулася 14 жовтня 2004 р.
Національний заповідник «Хортиця» - комплексна історико-культурна, природна пам"ятка і справжня гордість Запоріжжя. Заповідник охоплює період історії людства з часів далекого палеоліту (35 тис. років тому) і до наших часів, на його території знаходиться близько 63 пам"яток археології. У заповіднику збудовані Музей історії запорозького козацтва та історико-етнографічна експозиція просто неба «Запорозька Січ». На Хортиці досліджуються, впорядковуються і експонуються пам"ятки археології та доби запорозького козацтва. Історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» став єдиним збірним образом всіх Січей, що існували за часів козацтва. Тут зібрані воєдино найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя запорозьких козаків. Також, як козацькі Січі, що існували у давнину, весь комплекс розділений на дві частини: внутрішній Кіш - центральну частину Січі, і передмістя, що примикає до Коша, де зосереджені ремісничі і торговельні об"єкти.

Використана література:

1. Археологічні пам"ятки Хортиці та їх музеєфікація : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. заповідник «Хортиця» ; за ред. Н. О. Гаврилюка. - Запоріжжя : Дике Поле, 2006. - Вип. 1. - 134 с. : іл.

 

 

 

 

 

2. Боплан Г. Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / Г. Л. Боплан ; пер. с фр.: Я. І. Кравця, З. П. Борисюк ; передм.: Я. Д. Ісаєвича, В. А. Смолія ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.] ; Акад. Наук УРСР, Археогр. коміс., Ін-т історії, Ін-т суспільних наук, Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту. - Київ : Наук. думка, 1990. - 254 с. : рис. - Бібліогр.: с. 234-237. - (Україна в міжнародних зв"язках: хроніки, мемуари, щоденники).

 

 

 

3. Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування, 1734-1775 / В. О. Голобуцький. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. - 415 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 

 

 

 

4. Ждаха А. Украина и Запорожье. Ч. 2-4 : [Эскизы костюмов. Эскизы предметов военного быта. Мотивы украинской вышивки, посуды. Писанки. Зарисовки церквей и монастырей XVIII в.] / А. Ждаха. - [Б. м. : б. и.], [18--]. - 220 с. : ил.

5. З української старовини = Z ukrainskich dawnych сzasow / кер. проекту П. Житар ; малюнки: С. І. Васильківського, М. С. Самокиша ; авт. тексту Д. І. Яворницький. - Чернівці : Букрек, 2010. - 173 с. : іл.

6. Запорожці. До історії козацької культури / упоряд.: І. Кравченко, Ю. Іванченко. - Київ : Мистецтво, 1993. - 397 с. : іл.

 

 

 

 

 

7. Киценко М. П. Хортиця в героїці і легендах : іст.-краєзнав. нарис / М. П. Киценко ; під наук. ред. О. М. Апановича. - Дніпропетровськ : Січ, 1991. - 150 с., [4] вкл. арк. іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 

 

 

 

8. Киценко Н. П. Хортица : фоторассказ о государственном историко-культурном заповеднике Советской Украины острове Хортица / Н. П. Киценко. - Киев : Мистецтво, 1970. - 44 с. : ил.

9. Михайлов Н. Легенды Хортицы : фотоэтюды / Н. Михайлов, Н. Кузьменко, фот. Б. Петрова. - Запорожье : Тандем-У, 2006. - 112 с. : ил.

 

 

 

 

10. Музеєфікація археологічного комплексу на острові Мала Хортиця [Запоріжжя] : госпдоговір № 40/92. Ч. 1. Концепція музеєфікації / КиївНДІТІАМ ; відп. викон. В. Ленченко. - Київ, 1993. - 100 арк. : мапи, плани, кресл.

 

 

 

 

 

 

11. Науково-методичні обгрунтування до генерального плану розвитку Національного Заповідника «Хортиця» [Запорізька область] : звіт про наук.-метод. роботу : договір №100/03 / НДІТІАМ ; кер. НДР М. П. Андрущенко ; викон.: Т. І. Бажанова, В. О. Ленченко. - Київ, 2003. - 56 арк. - Бібліогр.: с. 35-38.

 

 

 

 

12. Новицкий Я. П. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности: (за рукописом 1917 р.) / Я. П. Новицкий. - 2-е вид., доп. - Запоріжжя : Тандем-У, 2005. - 115 с. : ил.

 

 

 

 

 

13. Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Н.-д. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК ; редкол.: Д. Я. Телегін (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : ХІК, Часи козацькі, 2003. - Вип. 12. - 338 с. : іл. - (Бібліотечка «Часи козацькі»).

 

 

 

 

14. Проект Державного історико-культурного заповідника Запорізького козацтва на острові Хортиці [м. Запоріжжя] : пояснюв. записка. Т. 1. Генеральний план (схема планіровки) / Укр. держ. проект. ін-т «Укрміськбудпроект» Запоріз. філ. - Запоріжжя, 1966. - 41 арк. + 4 негативи + 1 план.

 

 

 

 

15. Скальковский А. История Новой-Сечи или последнего Коша Запорожского : На основании подлинных док. Запорожского Сечевого Архива : Удостоенная почетного отзыва Императорской Академии Наук. Ч. 1-3 / А. Скальковский. - 3-е изд. - Одесса : [б. и.], 1885 (Тип. А. Шульце). - XIII, 303, 359, 330, ІІ с. : 3 вкл. л. - Библиогр. в подстроч. примеч.

 

 

 

 

 

16. 150 чудес Запорожского края, которые необходимо увидеть : святыни Хортицы, памятники прошлых эпох, крепости, замки, монастыри и соборы, сокровища скифских курганов, святилища, тайны сакральной географии, места казацкой славы, секреты старого Александровска, заповедники, зоологические парки, зеленый туризм, музеи, архитектура и история, отели, рестораны, транспорт / авт. идеи В. Фоменко. - [Запорожье : Запорожье Медиа плюс, 2010]. - 126 с. : ил.

 

 

 

 

17. Сушко К. І. Острів Хортиця : іст.-публіц. розвідка / К. І. Сушко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2001. - 197 с. : іл.

 

 

 

 

 

18. Телегін Д. Я. Часи козацькі. Січі запорозькі. За письмовими та археологічними джерелами / Д. Я. Телегін ; Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Наук.-дослід. центр «Часи козацькі». - Київ : [б. в.], 1997. - 207 с. : іл.

 

 

 

 

 

19. Українське козацтво : мала енцикл. / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті ; редкол. Ф. Г. Турченко (кер.) [та ін.]. - 2-е вид., допов. та переробл. - Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем"єр, 2006. - 672 с. : іл., карти.

 

 

 

 

 

20. Хортиця = Khortitsa : фотобуклет / авт. тексту: Л. П. Костенко, Л. П. Юхимчук. - Київ : Мистецтво, 1979. - 47 с.

 

 

 

Коментарі

propecia shedding

НаписавBiasiup
09 вересня 2021 10:34