Ви є тут

Презентація 1-го тому монографії Валерії Ієвлевої «Очерки индустриального развития Киева ХІХ – ХХ веков»

20 січня 2018 р. у Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного відбулася презентація 1-го тому монографії Валерії Ієвлевої «Очерки индустриального развития Киева ХІХ – ХХ веков» (2017).

20 січня 2018 р. У Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного Валерія Ієвлева презентувала перший том наукового видання «Очерки индустриального развития Киева ХІХ – ХХ веков» (2017), що вийшов у видавництві «Логос» накладом 100 примірників.

Світлана Кирій, завідувачка відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, представила авторку нового видання Валерію Павлівну Ієвлеву, кандидата архітектури, старшого наукового співробітника Українського державного інституту культурної спадщини, члена Спілки архітекторів України та Українського національного комітету ICOMOS, двічі лауреата національної премії України з ландшафтної архітектури і дизайну «Україна квітуча» Гільдії ландшафтних архітекторів України.

Вона розповіла, що Валерія Павлівна працювала у Київському Промбудпроекті, Науково-дослідному інституті теорії і історії архітектури та містобудування (НДІТІАМ), Науково-дослідному інституті пам'яткоохоронних досліджень, Інституті дизайну і реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з грудня 2017 р. – завідувач відділу Українського державного інституту культурної спадщини. Основний напрямок її наукової діяльності – дослідження і охорона історичних виробничих об’єктів, містобудівної та ландшафтної спадщини історичних населених міст України. У науковому доробку Валерії Ієвлевої монографія «Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ – першої третини ХХ століття», презентація якої відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 році, та монографія «Містобудівні дослідження Керчі» (2011), також понад 60 публікацій у фахових наукових виданнях. Вона також брала участь у розробці історико-архітектурних опорних планів історичних міст України: Києва, Чернігова, Алушти, Керчі, Бахчисарая та ін.

Валерія Ієвлева представила ​​свою монографію та розповіла, що вона складається з двох томів, – свого роду логічне завершення багатоаспектної теми, присвяченої індустріальному розвитку Києва XIX-ХХ століть, заявленої раніше в попередніх дослідженнях: «Пам'ятки індустріальної спадщини Києва другої половини ХІХ – першої третина ХХ століття» і «Забудова Києва доби класичного капіталізму (розділ «Транспорт, інженерія та промислова забудова Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття»), 2008 і 2012 рр. Пропоноване читачеві дослідження індустріального розвитку Києва спирається, перш за все, на три основні теми: містобудування та територіальний розвиток Києва; формування загальноміської виробничої системи; виникнення і розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

Вона зазначила, що у виданні, як і в попередніх роботах, присвячених даній тематиці, об'єктом дослідження є території і споруди, пов'язані з виробничо-транспортними системами Києва, аналізовані під кутом їх територіальних і галузевих змін. У назві монографії дається уточнення, в якому в якості предмета дослідження вказано архітектурно-містобудівний аспект, що дозволяє відобразити різноманіття процесу становлення функціонально-містобудівних систем Києва протягом двох століть – XIX і XX.

Авторка звернула увагу на те, що порушена нею тема монографії, яка розглядає в комплексі індустріальний розвиток Києва вказанного періоду, – це одне з небагатьох подібних досліджень, опублікованих в Україні. Мова викладу, на відміну від двох попередніх книг, – російська, нею обрана свідомо, оскільки видання рекомендується не тільки україномовному читачеві, а й читачеві найближчого зарубіжжя. Деякі факти, викладені в монографії, а також ілюстративний матеріал публікуються вперше.

Валерія Ієвлева детально розповіла про своє дослідження, що базується на вивченні матеріалів довідкових та архівних джерел, звітів науково-дослідних інститутів, історичних карт і планів, різноманітних публікацій тощо. Продемонстровані нею історичні фото й іконографічні матеріали дали змогу заглибитися в загальноміські містобудівничі процеси, котрі відбувалися в Києві кінця XIX – початку ХХ століття.

Сергій Карамаш, почесний член Спілки архівістів України, відзначив грунтовність дослідження і його важливе значення для києвознавців, архітекторів, істориків, краєзнавців та всіх зацікавлених даною темою.

На завершення заходу Валерія Ієвлева висловила вдячність за надані матеріали в підготовці даного видання провідним книгозбірням і архівам України, зокрема і  Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного.