Ви є тут

Нові надходження: березень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у березні 2019 року.

 

Гребенников В. Б. Пам'ятки археології Єланецького району : кат.-довід. / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко ; Миколаїв. обл. держ. адмін., Упр. культури, національностей та релігій, Держ. інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаїв. обл. - Миколаїв : Іліон, 2018. - 74 с. : іл.

Про археологічні об’єкти Єланецького району, їх види, час виникнення та історію дослідження.

 

 

 

Жемеров Г. Г. Енергоефективність систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 272 с. : іл. - Бібліогр.: с. 242-254.

Розглянуто питання підвищення енергоефективності трифазних систем електропостачання засобами силової електроніки: шляхом використання паралельного силового активного фільтра й енергоємного накопичувача енергії.

 

 

Когенераційні технології в малій енергетиці : монографія / В. А. Маляренко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, Нац. акад. наук України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 454 с. - Бібліогр.: с. 418-454.

Про вирішення проблеми підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом енергозбереження. Виконано аналіз стану й потенціалу розвитку світової та базової енергетики України.

 

 

 

Комунальне господарство міст  : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНАМГ. - 1992. - (Технічні науки та архітектура)

Вип. 144. - 2018. - 122 с. : іл., табл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2522-1809.

Вміщено результати наукових досліджень у галузі комунального господарства, зокрема щодо принципів впровадження екологічного маркування продукції, знешкодження і використання твердих продуктів сміттєспалювання тощо.

 

 

Матвєєва Ю. Г. Мова тканин у візантійському мистецтві : монографія / Ю. Г. Матвєєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 525 с. : іл.

Розглянуто зображення текстилю у візантійському мистецтві IV–XV ст. За художніми зразками, текстами та археологічними даними виявлено коло реальних предметів з тканин, що стали основою для їх появи в іконографії.

 

 

 

Мокроусова О. Г. Старий Печерськ: гармата і хрест / О. Г. Мокроусова. - К. : Либідь, 2018. - 95 с. : іл. - (Твій Київ). - Бібліогр.: с. 91.

Про один з найдавніших районів м. Києва – Печерськ.

 

 

 

 

Наш герб : укр. символи від княжих часів до сьогодення : [альбом] / Укр. культур. фонд ; текст А. Гречило ; упоряд., заг. ред. Б. Завітій. - Київ : Родовід, 2018. - 399 с. : іл., кольор. іл. - Рез.: укр., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Розглянуто національні й державні символи України різних часів державності.

 

 

 

 

Ольхова М. В. Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту : монографія / М. В. Ольхова, Ю. О. Давідіч, Д. М. Рославцев ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 217 с. : іл. - Бібліогр.: с. 131-149.

Викладено результати наукових досліджень щодо ефективного використання автомобільного і залізничного транспорту під час перевезення пакетованих вантажів, що потребують дотримання температурного режиму за рахунок аналізу конкурентних переваг автомобільного та залізничного транспорту.

 

 

Праці Центру пам'яткознавства  : зб. наук. пр. / Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; редкол.: О. М. Титова (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.]. - 1992. - ISSN 2078-0133

Вип. 31. - 2017. - 306 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено результати наукових досліджень у галузі пам’яткознавства, архітектурної та містобудівної спадщини, археології, музеєзнавства.

 

 

 

Яців М. Б. Архітектура світла в українській церкві : монографія / М. Б. Яців, Ю. І. Криворучко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 306 с. : іл., кольор. іл. - Рез.: англ., пол. - Бібліогр.: с. 249-261. - Бібліогр. до іл.: с. 262-269.

Розкрито значення природного й штучного світла у формуванні просторової структури, сакрального простору й архітектоніки східного християнського храму на прикладі українських церковних будівель.