Ви є тут

Нові надходження: квітень 2019 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у квітні 2019 року.

Artline Володимира Слєпченка : [альбом] / уклад.: О. Лутковська, С. Бушак, В. Слєпченко. - Київ : [б. в.], 2017. - 175 с. : кольор. іл. - Текст: укр., англ.

Вміщено репродукції картин художника В. Слєпченка.

 

 

 

 

 

 

Галайба В. В. Из жизни губернского Киева : по материалам прессы XIX-XX вв. : [ил. энцикл.] / В. В. Галайба ; пер. с укр.  А. В. Невзорова ; фот. Г. В. Кравец. - Изд. 2-е. - Киев : Скай Хорс, 2018. - 319 с. : ил.

Ілюстрована енциклопедія дореволюційного м. Києва.

 

 

 

 

 

Жайворонок В. В. Антологія знаків української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наук. думка, 2018. - 760 с. - Предм. покажч.: с. 709-758.

Вміщено українську лексику, яку в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст.

 

 

 

 

 

 

 

Київ у мистецтві : мистец. альбом / упоряд., тексти С. Удовік. - Київ : Ваклер, 2018. - 240 с. : іл., кольор. іл. - Парал. тит. арк., текст: англ.

У альбомі вміщено зображення Києва у творах митців ХІІ–ХХІ ст.

 

 

 

 

 

 

Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник / Н. Я. Крижанівська. - Київ : Ліра-К, 2017. - 217 с. : іл. - Бібліогр.: с. 204-206.

Розглянуто питання формування ландшафтних об’єктів у різні історичні епохи.

 

 

 

 

 

 

Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров ; упоряд. Ю. Іванченко. - Київ : Мистецтво, 2018. - 272 с. : ил. - Бібліогр. в прим.: с. 254-270.

Про українську барокову культуру XVII–XVIII ст.

 

 

 

 

 

 

Макаров А. Н. Беды, язвы и пороки старого Киева / А. Н. Макаров. - Киев : Скай Хорс, 2018. - 335 с. : ил. - (Мир киевской старины ; кн. 5).

Вміщено інформацію про первинні форми розбою, злодійства, вимагання, а також про київських типах ХІХ – початку ХХ ст.: босяках, міських божевільних, графоманах, бродячих артистах тощо.

 

 

 

 

 

Найден О. С. Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія / О. С. Найден. - Київ : Стилос, 2018. - 240 с. : кольор. іл. - Бібліогр. в прим.: с. 233-238.

Про українську народну картину у зв’язку з традиційним орнаментом, предметно-образним, міфологічним перетворенням якого вона є.

 

 

 

 

 

 

Український народний орнамент Ольги Петрівни Косач / авт. проекту Т. Серебреннікова ; авт. передм. О. Константинівська. - Київ : АДЕФ-Україна, 2018. - 136 с. : іл. - Бібліогр.: с. 11.

Вміщено фотокопії першоджерела (1876 р.), присвяченого першій ґрунтовній етнографічній роботі з української орнаментики О. Косач.

 

 

 

 

 

 

Шлёнский Д. Сонет Андреевскому спуску / Д. Шлёнский. - Киев : Варто, 2017. - 95 с. : ил., цв. ил. - (Киевская мозаика ; вып. 6).

Вміщено інформацію про долю мешканців вулиці Андріївський узвіз у м. Києві.