Ви є тут

Нові надходження: жовтень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у жовтні 2018 року.

 

Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика : матеріали XVI міжнар. наук.-метод. конф., 25-27 квіт., 2018 р., Львів / М-во освіти і науки України [та ін.]. - Львів : Зах.-укр. консалтинг центр, 2018. - 228 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - Алф. покажч.: с. 225-227.
Вміщено тези доповідей, що стосуються питань цивільної безпеки, техніки безпеки тощо.

 

 

 

 

 

 

Важливі акценти обліку та оподаткування для підприємств ЖКГ-2018. Основи комерційного обліку : регіон. семінар-практикум / М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Громад. рада, Центр бізнес-освіти в буд-ві та ЖКГ, Торгово-промислова палата України, Ком. з питань підприємництва у сфері житл. та комун. госп-ва. - Київ : [б. в.], 2018. - 17 с.
Розглянуто зміни до нормативно-правових актів, норми оподаткування податком на прибуток у підприємствах житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

 

 

Гаврюков О. В. Розвиток теорії трубчастих стрічкових конвеєрів : монографія / О. В. Гаврюков ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Краматорськ : ДонНАБА, 2017. - 274 с. : іл. - Бібліогр.: с. 265-274.
Наведено дослідження завантаженості стрічки під час поводження конвеєра, що виникає на криволінійних барабанах бічних сходів стрічки, стримувальної здатності вантажу трубчастою стрічкою і її терміну служби.

 

 

 

 

 

 

 

Заволічна Т. Р. Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні : монографія / Т. Р. Заволічна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2017. - 207 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 148-163.
Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади створення ефективної системи адміністрування земельних відносин в умовах переходу аграрного сектору економіки України до моделі соціально-орієнтованого ринку.

 

 

 

 

 

 

Кушнер М. Майбутнє архітектури. 100 дивовижних будівель : [альбом] / М. Кушнер ; [пер. з англ. І. Серебрякової]. - Харків : Віват, 2018. - 159 с. : фот. - (Серія "TED Books").
Вміщено інформацію про найхимерніші за формою споруди, зведені з найдивніших матеріалів.

 

 

 

 

 

 

 

Максименюк Я. О. Будівельна фізика : навч. посібник / Я. О. Максименюк, Д. В. Тарасевич ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса : ОДАБА, 2018. - 128 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 126-127.
Вміщено теоретичні відомості та завдання з будівельної фізики.

 

 

 

 

 

 

 

Облаштування велопарковок біля магазинів, закладів харчування та офісних приміщень : поради та приклади / Асоціація велосипедистів Києва. - Київ : Асоціація велосипедистів Києва, 2017. - 14 с. : іл.
Наведено приклади облаштованих велосипедних парковок.

 

 

 

 

 

 

Панченко В. Старовинні герби українських міст / В. Панченко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 384 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 383.
Вміщено графічні реконструкції, описи та відомості з історії старовинних гербів міст і містечок з різних регіонів України, відтворені за тогочасними документальними джерелами -від XIV до початку XX ст.

 

 

 

 

 

 

Сихів: простори, пам"яті, практики : результати третьої міської літньої школи "Уявлення та досвіди" / Центр міської історії Центр.-Схід. Європи (Львів). - Львів : Шумилович, 2018. - 180 с. : іл.
Про перетворення району Сихів м. Львова внаслідок міграції людей та переміщення капіталів, зміни символічного ландшафту, трансформацію ролі водних ресурсів, спогади дитинства, практики городництва, дозвілля, споживання і спорту.

 

 

 

 

Степанець К. Святині землі Чорнобильської / К. Степанець, О. Михайлик. - Київ : [б. в.], 2018. - 144 с. : фот. - Бібліогр.: с. 143-144.
Розглянуто сакральну спадщину Чорнобильської Зони відчуження. Досліджено історію православних церков, синагог, старообрядницьких храмів і монастирів, римо-католицьких костелів тощо.