Ви є тут

Обмінний фонд

Археологія. Краєзнавство. Географія. Історія

 1. Ієвлєва В. Пам"ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ-першої третини ХХ століття : монографія / В. Ієвлєва. - К. : Прес-КІТ, 2008. - 248 с.
 2. Історія прокуратури м. Дніпродзержинська : книга-фотоальбом. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2013. - 144 с.
 3. Історико-культурні заповідники . - К. : НДІ пам"яткоохоронних досліджень, 2011. - 292 с.
 4. Історико-культурні заповідники: плани організації територій. - К. : Фенікс, 2011. - 192 с.
 5. Історико-містобудівні дослідження Керчі . - К. : НДІ пам"яткоохоронних досліджень, 2011. - 180 с.
 6. Історико-містобудівні дослідження Києва . - К. : Фенікс, 2011. - 454 с.
 7. Іщенко В. Панковиченко Микола Іванович / В. Іщенко. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2014. - 430 с.
 8. Календар знаменних і пам"ятних дат у галузі освти і педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.]. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2013. - 212 с.
 9. Конюхов. К 75-летию со дня рождения. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2014. - 256 с.
 10. Копейко В. Зодчие ракетных комплексов: хроники об искусстве строить ракеты / В. Копейко. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2014. - 338 с.
 11. Крепче стали. История ХСУ-127 - ООО "Стальконструкция" 1966-2010 гг. - К. : Колорит, 2011. - 496 с.
 12. Кучерук О. Пам"ятник П. Столипінові у Києві / О. Кучерук. - К. : Задруга, 2012. - 48 с.
 13. Лавріненко Н. Максим Залізняк: (факти, міфи, зображення) / Н. Лавріненко. - К. : Емма, 2012. - 84 с.
 14. Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. - К. : Фенікс, 2008. - 176 с.
 15. Мій комбінат - моє трудове життя: північному ГЗК 50 років. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2013. - 208 с.
 16. Машкевич С. Трамвайные копейки / С. Машкевич. - К. : Керъ, 2004. - 80 с.
 17. Мунтян В. На роду написано / В. Мунтян. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2014. - 256 с.
 18. Об"єкти культурної спадщини Запорізької області : каталог-довідник. - К. : Фенікс, 2012. - 478 с.
 19. Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень. Вип. 5. - К. : Фенікс, 2010. - 368 с.
 20. Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень. Вип. 7. - К. : Фенікс, 2012. - 608 с.
 21. Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень. Вип. 8. - К. : Фенікс, 2013. - 592 с.
 22. Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень. Вип. 3. - К. : Фенікс, 2007. - 488 с.
 23. Сергійчук В. Український Крим / В. Сергійчук. - К. : УВС, 2001. - 304 с.
 24. Терещенко А. К. Анатолій Солов"яненко: український голос, що розмовляв з усім світом : фотоальбом / А. К. Терещенко. - К. : Емма, 2002. - 184 с.
 25. Тишкина С. Тайны Александровска. Кн. 1 / С. Тишкина. - Луганск : Максим, 2012. - 128 с.
 26. Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Л. Томілович. - К. : НДІ памяткоохоронних досліджень, 2011. - 220 с.
 27. Томілович Л. Історичні садиби Житомирської області / Л. Томілович. - К. : Фенікс, 2012. - 168 с.
 28. Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2014. - 540 с.

 

Мовознавство. Літературознавство

 1. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: дискурсія раннього українського модернізму / Т. Гундорова. - 2-е вид., перероб та доп. - К. : Критика, 2009. - 448 с.
 2. Нечипоренко В. Завиграшки : вибране / В. Нечипоренко. - Львів : Кальварія, 2012. - 256 с.
 3. Рід козацький величавий : худож.-публ. твір. - К. : Емма, 2011. - 560 с.
 4. Ревакович М. Persona non grata : Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович. - К. : Критика, 2012. - 336 с.

 

Архітектура. Містобудування. Ландшафтна архітектура

 1. Архітектурна спадщина України . Вип. 1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. - К. : НДІТІАМ, 1994. - 262 с.
 2. Архітектурна спадщина України . Вип. 4 : Проблеми стильового розвитку архітектури України. - К. : Українознавство, 1997. - 208 с.
 3. Білик М. С. Теорія і практика формування містобудівних систем : монографія / М. С. Білик. - 2-е вид., відредаг. і доп. - Тернопіль : Терно-КОРС, 2005. - 320 с.
 4. Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" : зб. наук. пр. Чис. 3/4. - К. : УкрНДІпроектреставрація, 2005. - 158 с.
 5. Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" : зб. наук. пр. Вип. 7-8. - К. : Софія, 2013. - 211 с.
 6. Вечерський В. В. Фортеці й замки України / В. В. Вечерський. - К. : НДІ памяткоохоронних досліджень, 2011. - 664 с.
 7. Габричевский А.Г. Теория и история архитектуры / А. Г. Габричевский. - К. : Ред. журн. "Самватас", 1993. - 255 с.
 8. Жовква О. Архітектура православних духовних навчальних закладів України : монографія / О. Жовква. - Чернівці : Друк Арт, 2009. - 192 с.
 9. Рекомендации по созданию музеев народной архитектуры под открытым небом. - К., 1988. - 92 с.
 10. Теорія та історія архітектури. - К. : НДІТІАМ, 1995. - 270 с.
 11. Теорія та історія архітектури і містобудування. Вип. 6. - К. : НДІТІАМ, 2005. - 382 с.
 12. Теорія та історія архітектури і містобудування. Вип. 5. - К. : НДІТІАМ, 2002. - 435 с.
 13. Теорія та історія архітектури і містобудування. Вип. 4. - К. : НДІТІАМ, 1999. - 320 с.

 

Мистецтво. Образотворче мистецтво

 1. Понад кордонами: модерна українська книжкова графіка. 1914-1945. - К. : Критика, 2008. - 176 с.
 2. Тверская Л. Николай Иванович Родзин (1924-1978). [Художник Украины] / Л. Тверская. - Дніпропетровськ : Пороги, 2012. - 70 с.

 

Будівництво. Будівельні матеріали. Будівельні вироби. Будівельно-монтажні роботи

 1. Академія будівництва України. Справи та особистості. 1993-2011. - К. : АБУ, 2011. - 264 с.
 2. Альхименко А. И. Безопасность морских гидротехнических сооружений : учеб. пособ. / А. И. Альхименко, Н. Д. Беляев. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 288 с.
 3. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 2 / Акад. буд-ва України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 1999. - 57 с.
 4. Видатні українські вчені та інженери-будівельники : научное издание. Вип. 7 / Акад. буд-ва України [та ін.] ; редкол.: Г. А. Войцехівська [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 2005. - 88 с.
 5. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 1 / Акад. буд-ва України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 1997. - 48 с.
 6. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 3 / Акад. буд-ва України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 2001. - 72 с.
 7. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 4 / Акад. буд-ва України, ДНАББ ім. В.Г. Заболотного ; голов. ред. М.М. Жербин. - К., 2001. - 52 с.
 8. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 5 / Акад. буд-ва України [та ін.] ; редкол.: Г. А. Войцехівська [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 2002. - 100 с.
 9. Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 6 / Акад. буд-ва України [та ін.] ; редкол.: Г. А. Войцехівська [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Жербіна. - К., 2003. - 96 с.
 10. Дарков А. В. Строительная механика : учебник / А. В. Дарков. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2004. - 656 с.
 11. Добронравов С. С. Строительные машины и основы автоматизации : учебник / С. С. Добронравов. - М. : Высшая школа, 2003. - 575 с.
 12. Дуплищева О. М. Экспериментальная отработка агрегатов автоматики и систем летательных аппаратов : монография / О. М. Дуплищева. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2013. - 208 с.
 13. Жербін М. М. Українські та зарубіжні будівельники: Вчені, педагоги, інженери, архітектори (із історії будівельної техніки) : корот. біограф. довід. / М. М. Жербін. - К. : КНУБА, 2001. - 156 с.
 14. Жербин М. М. Украинские и зарубежные строители: ученые, педагоги, инженеры, строители : краткий биографич. справоч. / М. М. Жербин. - К. : КНУСА, 2001. - 156 с.
 15. История Донецкого Шахтостроя . - Донецк, 2001. - 180 с.
 16. Прогрессивные технологии строительства, безопасности и реструктуризации горных предприятий : материалы регион. науч.-практ. школы-семинара, 24-26 нояб. 2005 г., Донецк / Акад. стр-ва Украины [и др.] ; редкол.: А. В. Быков [и др.]. - Донецк : Норд-Пресс, 2006. - 268 с.
 17. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. Т. 1 : Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917 г. - К. : Наук. думка, 1989. - 327 с.
 18. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. Т. 3 : Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1943-1987 гг. - К. : Наук. думка, 1990. - 351 с.
 19. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР. Т. 2 : Строительная наука и техника в Украинской ССР в 1917-1941 гг. - К. : Наук. думка, 1990. - 239 с.
 20. Современные проблемы шахтного и подземного строительства : (материалы международ. науч.-практ. симпозиума). Вып. 5. - Донецк : Норд-Пресс, 2004. - 225 с.
 21. Технология и проектирование подземного строительства. Вып. 2. - Донецк : Норд-Пресс, 2002. - 186 с.
 22. Технология и проектирование подземного строительства. Вып. 3. - Донецк : Норд-Пресс, 2003. - 198 с.
 23. Шаповалов В. И. Легирование водородом : монография / В. И. Шаповалов. - Днепропетровск : Журфонд, 2013. - 385 с.
 24. Шемседінов Г. І. Проектування мобільних будівель : навч. посіб. / Г. І. Шемседінов. - К. : КНУБА, 2007. - 144 с.

 

Природознавчі науки. Техніка

 1. Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления : учеб. пособ. - М. : Логос, 2002. - 160 с.

 

Загальний відділ. Філософія. Релігія. Суспільні науки. Етнографія

 1. Акимов Н. И. Политическая экономия современного способа производства : учеб. пособ. Кн. 2 : Микроэкономика / Н. И. Акимов. - М. : Экономика, 2003. - 208 с.
 2. Андрей Пучков : библиографич. указат. за двадцать лет. - К. : А+С, 2009. - 92 с.
 3. Банковское дело : учебник. - 5-е изд., перераб и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 592 с.
 4. Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція : бібліогр. покажч. - К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2008. - 192 с.
 5. Гончаров М. И. Консалтинг в антикризисном управлении: теория и практика / М. И. Гончаров. - М. : Экономика, 2005. - 245 с.
 6. Государственные и муниципальные финансы : учебник. - М. : РАГС, 2003. - 680 с.
 7. Державно-правова еліта України : справоч. изд. - К. : Логос Україна, 2009. - 200 с.
 8. Ефимова Е. Г. Экономика: для студентов неэкономических специальностей : учебник / Е. Г. Ефимова. - М. : Флинта, 2004. - 392 с.
 9. Захарченко П. В. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів : підруч. / П. В. Захарченко. - К. : КНУБА, 2010. - 256 с.
 10. Иванова В. Н. Технологии муниципального управления : учеб. пособ. / В. Н. Иванова. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 396 с.
 11. Кей М. Турбо-менеджмент: эволюция, управление, поведение в неоднородной среде / М. Кей. - М. : Ин-т психотерапии, 2003. - 277 с.
 12. Кирсанов А. Р. Права на недвижимое имущество и сделки с ним, подлежащие государственной регистрации : справоч. изд. / А. Р. Кирсанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2003. - 736 с.
 13. Климов Е. А. Общая психология: общеобразовательный курс : учеб. пособ. / Е. А. Климов. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 512 с.
 14. Кравченко А. И. Социология : хрестоматия / А. И. Кравченко. - М. : Академический Проект, 2002. - 736 с.
 15. Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості. - К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 2013. - 140 с.
 16. Мировая экономика : учеб. пособ. - М. : Международные отношения, 2004. - 424 с.
 17. Невлева И. М. Философия : учеб. пособ. / И. М. Невлева. - М. : РДЛ, 2002. - 448 с.
 18. Отели Турции глазами туристов : [каталог]. - М. : ЭдВэлью, 2006. - 230 с.
 19. Паспорт . - К., 2008. - 124 с.
 20. Постюшков А. В. Оценочный менеджмент : учеб. пособ. / А. В. Постюшков. - М. : Гранд, 2004. - 272 с.
 21. Примак Т. О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : Ельга, 2003. - 280 с.
 22. Сажина В. В. История государства и права зарубежных стран : учеб. пособ. / В. В. Сажина. - Минск : Книжный Дом, 2005. - 280 с.
 23. Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки : учеб. пособ. / О. Ю. Свиридов. - 3-е, исправ. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 480 с.
 24. Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2013. - 195 с.
 25. Сулейманов Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації / Е. Сулейманов. - К. : Наукова думка, 2014. - 118 с.
 26. Филиппов Л. А. Оценка бизнеса : учеб. пособ. / Л. А. Филиппов. - М. : Кнорус, 2006. - 720 с.
 27. Финансы : учебник. - М. : Перспектива, 2000. - 520 с.
 28. Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації / В. Чернецький. - К. : Критика, 2013. - 430 с.
 29. Шевчук В. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. / В. Шевчук. - К. : Алерта, 2009. - 176 с.
 30. Экономика окружающей среды и природных ресурсов: вводный курс : учебник. - М. : ГУ ВШЭ, 2003. - 268 с.
 31. Экономика предприятия : учеб. пособие. - СПб. : Питер, 2003. - 352 с.
 32. Экономика труда : учеб.-метод. пособие. - М. : Финстатинформ, 2002. - 490 с.
 33. Экономика фирмы : учеб. пособие. - М. : Мастерство, 2002. - 400 с.
 34. Экономическая теория : учебник. - М. : ЮНИТИ, 2000. - 655 с.
 35. Экономические основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный интерес. В 3-х тт. Т. 2 : Экономическая политика в сфере культуры. Новый век - новый взгляд. - СПб. : Алетейя, 2002. - 448 с.
 36. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) - видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. - К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2013. - 135 с.
 37. Янгель. Жизнь, отданная родине. - 2-е изд., исправ. и доп. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 2014. - 392 с

Коментарі

http://buypriligyhop.com/ - viagra priligy

Написавererroumb
16 вересня 2021 08:15