Ви є тут

Про нас пишуть – 2018

Публікації про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – 2018 рік

1. Алексеенко Е. Имена семьи Рерихов в документах Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины / Елена Алексеенко. Николай Рерих и Николай Лосский. История сотрудничества / Елена Петренко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 24 с. : ил. – (Серия «Архивы. Исследования» : вып. 16).

На с. 8 зазначено, що під час підготовки до наукової конференції «Бібліотекарки України: Марія Грідіна» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, у фонді О. Шовкуненка були виявлені листи М. Грідіної до сім’ї Реріхів.

2. Афіша. Вечір історичний: спогади старожила про Київ кінця ХІХ ст. [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2018. – 20 берез. – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/navihator-na-20-bereznya-shcho-tsikavoho-v-kyyevi (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

У розділі «Навігатор на 20 березня: що цікавого в Києві» зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація книги С. Ярона «Київ у 80-х роках. Спогади старожила».

3. Афіша. Вечір художній: архітектура Києва і не тільки в акварелях Георгія Малакова [Електронний ресурс] // Вечірній Київ. – 2018. – 6 лют. – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/navihator-na-6-lyutoho-shcho-tsikavoho-v-kyyevi (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

У розділі «Навігатор на 6 лютого: що цікавого в Києві» зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться слайд-лекція Д. Малакова «Архітектура в акварелях Георгія Малакова».

4. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 94 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2017 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2018. – 136 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/20180405025229.94.pdf (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 61 зазначено статтю О. Мокроусової «Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування», джерельною базою якої став матеріал з фондів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 91, 92 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Д. Мироненка та С. Смирнової.

5. Бібліотечна Україна в цифрах (2015–2016 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: бібліотечному фахівцю. – 2018. – 29 берез. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=8498 (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, державних, наукових бібліотек сфери впливу МКТ України та бібліотек України різних типів і форм власності» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону за 2016 р.

6. Боброва А. Сховище книг чи центр спільнот: куди рухаються українські бібліотеки [Електронний ресурс] / Анастасія Боброва // Mistosite. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2EdiLId (дата звернення: 28.03.2018). – Назва з екрана.

Про роль бібліотеки в ХХІ столітті. Вміщено висловлювання завідувача філії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного О. Пацелі про зміни, які повинні впроваджуватися в українських бібліотеках. Також зазначено роботу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що спрямована на потреби користувачів.

7. Букет Є. З глибини історії: подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим [Електронний ресурс] / Євген Букет // Макарівські вісті. – 2018. – 16 листоп. (№ 43). – С. 5 : іл. – Режим доступу: file:///C:/Users/Reader/Downloads/Mv-43-2018.pdf (дата звернення: 23.11.2018). – Назва з екрана.

Про книжку «Подорож із Києва до Житомира» Д. Малакова, презентація якої відбулася 6 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

8. Букет Є. Подорож із Києва до Житомира з Дмитром Малаковим / Євген Букет // Культура і життя. – 2018. – 16 листоп. (№ 46). – С. 4 : іл.

Про книжку «Подорож із Києва до Житомира» Д. Малакова, презентація якої відбулася 6 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

9. Валерия Иевлева «Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ веков» [Электронный ресурс] // YouTube.ua. КV: издание Киеввласть (https://www.youtube.com/channel/UCgIN5qLxRIb0pR3ZHMHJH6A). – Электрон. видеоданные (1 файл : 1:21 мин.). – [Киев], 26 янв. – 2018. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oD3sn17x05k (дата просмотра: 15.02.2018). – Загл. с экрана.

Про презентацію монографії «Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ веков» кандидата архітектури В. Ієвлевої, що відбулася 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

10. Володимирський ринок – пам’ятка архітектури епохи конструктивного модерну [Електронний ресурс] // Володимирський ринок. – 2018. – Режим доступу: https://www.kpvr.com.ua/index.php?route=blog/article&article_id=152 (дата звернення: 05.07.2018). – Назва з екрана.

Про архітектурні особливості Володимирського ринку у Києві. У статті адміністрація КП «Володимирський ринок» висловлює особливу подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи Д. Мироненку «за сприяння пошуку інформації щодо архітектурних особливостей будівлі Володимирського ринку».

11. Воркшоп в Киеве [Электронный ресурс] // Archivision. – 2018. – Режим доступа: http://archivision.com.ua/ru/vorkshop–v–kyyevi/ (дата обращения: 09.03.2018). – Загл. с экрана.

Зазначено, що 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться воркшоп, у рамках якого молодими українськими архітекторами буде розроблено дизайн-проект простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Переможець воркшопу візьме участь у конкурсі ARCHIVISION 2018.

12. Воркшоп з роброзки дизайн-проекту публічного простору бібліотеки імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Mistositi. – 2018. – Режим доступу: http://bit.ly/2DGehtL (дата звернення: 20.03.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться воркшоп, у рамках якого молодими українськими архітекторами буде розроблено дизайн-проект простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Переможець воркшопу візьме участь у конкурсі ARCHIVISION 2018.

13. Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг – 2017» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php (дата звернення: 23.05.2018). – Назва з екрана.

З нагоди 100-літнього ювілею НБУВ та 25-ліття Інституту біографічних досліджень у 2018 р. започатковано «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України. Зазначено, що бібліографічний покажчик «Асєєв Юрій Сергійович (1917–2005)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, увійшов до Топ-10 Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2017».

14. Голос історії. 13 серпня. Автор будинку Верховної Ради Володимир Заболотний [Електронний ресурс] // Голос свободи. – 2018. – 13 серп. – Режим доступу: http://holos.fm/page/golos-istoriyi-13-serpnja-avtor-budinku-verhovnoyi-radi-volodimir-zabolotnij (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про українського архітектора В. Г. Заболотного. Зазначено, що в 1945 р. він був засновником Академії архітектури УРСР та «...одночасно займається і створенням при ній наукової бібліотеки [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного], та навіть самостійно виготовляє книжні стелажі, які й досі зберігаються в бібліотеці, названій його ім’ям».

15. Государственный архив Одесский области – настоящее и будущее [Электронный ресурс] // Град. – 2018. – 13 марта. – Режим доступа: http://grad.ua/programmy–tv/odisseia/74850–odesskiy–arhiv–nastoyaschee–i–buduschee.html (дата обращения: 14.03.2018). – Загл. с экрана.

У статті зазначено, якими повинні бути сучасні українські архіви: обслуговування, послуги, архітектура, інфраструктура. Свої думки висловлює одеська архітекторка Т. Румілець, яка поєднує архіви та бібліотеки в один культурний простір – медіатеки. Архітекторкою наведено приклад сучасної української бібліотеки, якою є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

16. Гринько О. У Львові презентували Центр архітектури, дизайну та урбаністики [Електронний ресурс] / Ольга Гринько // ZAXID.NET. – 2018. – 23 жовт. – Режим доступу: https://bit.ly/2TKIEs8 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбулася 23 жовтня 2018 р. у львівському Будинку архітектора. Зазначено, що проекти, які присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва, зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

17. Гродзинский К. Луганск, Шулявка, Гартман, или Загадка одного фото [Электронный ресурс] / Константин Гродзинский // КиевVласть. – 2018. – 26 февр. – Режим доступа: http://kievvlast.com.ua/mind/lugansk–shulyavka–gartman–ili–zagadka–odnogo–foto–foto–video (дата обращения: 27.02.2018). – Загл. с экрана.

Зазначено, що 20 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася лекція В. Лисенка про історичний район Києва – Шулявку. На заході лектор розповів про маловідомі факти з історії Шулявки.

18. Гродзинский К. Путешествие к истокам индустриализации Киева [Электронный ресурс] / Константин Гродзинский // КиевVласть. – 2018. – 26 янв. – Режим доступа: http://kievvlast.com.ua/mind/puteshestvie–k–istokam–industrializatsii–kieva–foto–video (дата обращения: 22.02.2018). – Загл. с экрана.

Про презентацію монографії «Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ веков» кандидата архітектури В. Ієвлевої, що відбулася 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Гудімов П. «Metropolis»: утопічні пропозиції реконструкції Хрещатика [Електронний ресурс] / Гудімов Павло // The village. – 2018. – 30 трав. – Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-guide/272439-metropolis-utopichni-propozitsiyi-rekonstruktsiyi-hreschatika (дата звернення: 12.07.2018). – Назва з екрана.

Про виставку «Metropolis: Минулі утопії майбутнього» на Книжковому Арсеналі, що відбудеться з 30 травня по 3 червня 2018 р. Зазначено, що виставка є спільним проектом кількох організацій, серед яких і ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

20. Гусаков Володимир Миколайович [Електронний ресурс] // Офіційна Україна сьогодні. – 2018. – Режим доступу: http://dovidka.com.ua/user/?code=40976 (дата звернення: 29.05.2018). – Назва з екрана.

Інформація про В. Гусакова, архітектора, президента НСАУ. Зазначено, що його дружина Зінаїда Кирилівна – «бібліотекар, кер. сектору Науково-тех. будівельної бібліотеки України [Республіканська галузева науково-технічна бібліотека з будівництва і архітектури Держбуду УРСР, нині Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного]».

21. Дарунки книг в бібліотеку [Електронний ресурс] // Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. – 2018. – Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/news/2018/new/2018_02_20_2.php (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Серед переліку книг зазначено бібліотекознавче дослідження «Будівлі українських бібліотек», підготовлене та видане фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

22. Державна архітектурно-будівельна бібліотека [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. – 2018. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1745&Itemid=1905 (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

Про електронний каталог, бази даних та відомості про краєзнавчу діяльність й ресурси ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

23. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Evensi. – 2018. – Режим доступу: http://bit.ly/2lp7VWv (дата звернення: 09.03.2018). – Назва з екрана.

Зазначено всі заходи, що відбуваються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом року.

24. Державні закупівлі замовника Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // ZAKUPKI.PROM.UA. – 2018. – Режим доступу: https://zakupki.prom.ua/gov/company-23865efff6a34f8b741da105d710dbca?p=2 (дата звернення: 01.03.2017). – Назва з екрана.

Зазначено перелік закупівель ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2017–2018 рр. в електронній системі публічних закупівель ProZorro.

25. До 12 січня в приміщенні Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного триватиме художня виставка «Натхнення, народжене у тиші». Вернісаж приурочений до 20-річчя київської спілки нечуючих художників «Натхнення» [Електронний ресурс] // Українське радіо «Культура». – 2018. – Режим доступу: http://radiokultura.org/news/item.html?item_id=5003 (дата звернення: 15.02.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що у приміщенні ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація художньої виставки «Натхнення, народжене у тиші», де свої роботи представлять десять митців із вадами слуху. Триватиме виставка до 12 січня 2018 р.

26. Дуэт Владимир Семенов и Виктор Кривуша [Электронный ресурс] // YouTube.ua. КV: издание Киеввласть (https://www.youtube.com/channel/UCgIN5qLxRIb0pR3ZHMHJH6A). – Электрон. видеоданные (1 файл : 2:35 мин.). – [Киев], 25 февр. – 2018. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Wnuh5Q6FeTA (дата просмотра: 27.02.2018). – Загл. с экрана.

Відео виступу бардовського дуету В. Семенова та В. Кривуші на лекції В. Лисенка «Шулявка – лісок з галявинами, дачне селище, індустріально-промисловий район Києва» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 20 лютого 2018 р.

27. Завтра у Пороховій вежі стартує проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» [Електронний ресурс] // Львівська обласна рада. – 2018. – 22 жовт. – Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/3917/group/19 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у львівському новоствореному Центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Зазначено, що окремим розділом виставки є проекти, присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва, що зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

28. Законодавчі новели реформи ЖКГ : 5-й регіон. практ. семінар, 22 берез. 2018 р., Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного, Київ / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Громад. рада, Торгово-промислова палата України, Ком. з питань підприємництва у сфері житл. та комун. госп-ва. – Київ, 2018. – 79 с.

Зазначено, що семінар відбувся 22 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Зубко Г. (zubko.gennadiy). [Децентралізація комунікацій] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 15 черв. – Режим доступу: https://ru–ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2109894762626026 (дата звернення: 18.06.2018). – Назва з екрана.

Про тренінг для працівників Мінрегіону України «Основи ефективної комунікації», що пройшов 15 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

30. Зубко Г. (zubko.gennadiy). [Дуже класний, захоплюючий проект на Книжковий Арсенал 2018!] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 3 черв. – Режим доступу: https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/vb.1567321816883326/2102617973353705/?type=3&theater (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Зубко Г. (zubko.gennadiy). [Кераміка в будівництві та мистецтві] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 27 черв. – Режим доступу: https://ru–ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2122509801364522 (дата звернення: 27.06.2018). – Назва з екрана.

Про книжкову виставку «Кераміка в будівництві та мистецтві», що відбулася 27 червня 2018 р. у Мінрегіоні. Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко дякує ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу філії О. Пацелі за організацію виставки.

32. Зубко Г. (zubko.gennadiy). [Лідерство – це в першу чергу вміння брати на себе відповідальність...] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 1 черв. – Режим доступу: https://ru–ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2101491696799666 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

Про тренінг для працівників Мінрегіону України «Лідерство та прийняття рішень», що пройшов 1 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

33. Зубко Г. (zubko.gennadiy). [Сьогодні народився один з найвідоміших українських художників, флагман авангардизму Казимир Малевич] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 23 лют. – Режим доступу: https://ru–ru.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2048052588810244 (дата звернення: 09.03.2018). – Назва з екрана.

Про книжкову виставку, присвячену до дня народження К. Малевича, що відбулася 23 лютого 2018 р. у Мінрегіоні. Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко дякує ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та завідувачу філії О. Пацелі за організацію виставки.

34. Зубко Г. [Хліб і каша з кропиви, суп із бур’яну…] [Електронний ресурс] / Геннадій Зубко (zubko.gennadiy) // Facebook. Геннадій Зубко. – 2018. – 23 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2zAptsH (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Про книжкову виставку до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів, підготовлену працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що відбулася 23 листопада 2018 р. у Мінрегіоні України.

35. Киевская афиша: 25–31 января [Электронный ресурс] // Факты. – 2018. – 25 янв. – Режим доступа: http://fakty.ua/256337–kievskaya–afisha–25–31–yanvarya (дата обращения: 27.02.2018). – Загл. с экрана.

Зазначено, що 25 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація художньої виставки «Артпогляд на архітектурну спадщину Закарпаття».

36. Київ. Мистецький Арсенал. Metropolis. Минулі утопії майбутнього [Електронний ресурс] // Я Галерея: арт-центр Павла Гудімова. – 2018. – 30 трав. – Режим доступу: http://yagallery.com/exhibitions/metropolis–minuli–utopiyi–majbutnogo (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

37. КНАУФ–Україна (KnaufUkraine). [Друзі! Нагадуємо, що завтра розпочнеться унікальний ворк-шоп ARCHINTEGRATION 2018] [Електронний ресурс] / КНАУФ–Україна (KnaufUkraine) // Facebook. КНАУФ–Україна. – 2018. – 12 берез. – Режим доступу: https://www.facebook.com/KnaufUkraine/posts/1980560865291785 (дата звернення: 19.03.2018). – Назва з екрана.

Про воркшоп ARCHINTEGRATION 2018, що відбудеться 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що це соціальна ініціатива компанії КНАУФ з інтеграції молодих архітекторів в практичну площину, темою якої є розробка дизайн-проекту публічного простору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

38. «Книжкові піжмурки» та «бібліотечне безсоння»: як в Україні відзначають День бібліотек [Електронний ресурс] // Читомо. – 2018. – 30 верес. – Режим доступу: http://www.chytomo.com/knyzhkovi-pizhmurky-ta-bibliotechne-bezsonnia-iak-v-ukraini-vidznachaiut-den-bibliotek/ (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено формати святкування Всеукраїнського дня бібліотек українськими бібліотеками, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

39. Коновал Л. Секція 5 «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі» [Електронний ресурс] / Людмила Коновал // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2018. – 12 листоп. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/4431 (дата звернення: 28.11.2018). – Назва з екрана.

Про роботу секції «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі» в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», в якій взяли участь фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

40. Лекція Валерія Лисенка «Театральна площа Києва» [Електронний ресурс] // Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2018. – 15 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2TJcTQd (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 15 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Лисенка «Театральна площа Києва».

41. Лекція: від рукописної книги до електронної [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. – 2018. – 23 квіт. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3260.shtml (дата звернення: 11.04.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 24 квітня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Лисенка «Від рукописної книги до електронної».

42. Лекція Владіміра Шлапети «Архітектура модернізму Чехословаччини 1918–1939 років» [Електронний ресурс] // Чеський центр. – 2018. – Режим доступу: http://kyiv.czechcentres.cz/program/event-details/pednka-vladimra-lapety-modern-architektura-v-eskos/ (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 13 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться лекція В. Шлапети «Архітектура модернізму Чехословаччини 1918–1939 років».

43. Литвин К. [Коли бібліотеки нового часу знову вражають!] [Електронний ресурс] / Катерина Литвин // Facebook. Катерина Литвин. – 2018. – 10 трав. – Режим доступу: https://bit.ly/2IA4j4e (дата звернення: 11.05.2018). – Назва з екрана.

Головний спеціаліст відділу культури Управління культури та туризму Чернігівської міської ради К. Литвин ділиться позитивними враженнями, перебуваючи в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

44. Літня школа «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності», м. Київ [Електронний ресурс] // Archchannel. – 2018. – 3 лип. – Режим доступу: http://archchannel.com/litnia-shkola-dyzain-vulyts-dlia-iakisnoho-miskoho-seredovyshcha-ta-mobilnosti-mkyiiv (дата звернення: 12.07.2018). – Назва з екрана.

Розміщено програму літньої школи «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» (організатори: CANactions School for Urban Studies, Асоціація велосипедистів Києва та Київська міська державна адміністрація), що відбудеться 2–7 липня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

45. Майбутні архітектори доторкаються до результатів історико-архівних розвідок сакральних споруд країни [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2K5OB0I (дата звернення: 20.06.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що студенти 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Навчально-наукового інституту аеропортів НАУ взяли участь у презентації монографії А. Пучкова «Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український», що відбулася 8 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

46. Майбутні архітектори залучаються до вивчення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2tbm0NU (дата звернення: 20.06.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що будівельно-технологічну практику студенти 3 курсу Навчально-наукового інституту аеропортів НАУ розпочали з ознайомлення із особливостями формування та зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечного обслуговування в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

47. Махальчук Василь Васильович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – 2018. – 13 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2FI9nm9 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У розділі «Трудова діяльність» зазначено, що 26 квітня 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація альбому «Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві», що вийшов друком у видавництві «Мистецтво», РR-менеджером якого є В. Михальчук.

48. Містопланувальники вирішуватимуть проблеми вулиць українських міст на прикладі вулиці в Києві // Асоціація велосипедистів Києва. – 2018. – 2 лип. – Режим доступу: http://avk.org.ua/2018/07/mistoplanuvalnyky-vyrishuvatymut-problemy-vulyts-ukrajinskyh-mist-na-prykladi-vulytsi-v-kyjevi/ (дата звернення: 12.07.2018). – Назва з екрана.

Про літню школу «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» в Києві 2–7 липня 2018 р. Зазначено, що презентація результатів школи та огляд групових проектів учасників школи відбудуться у відкритому форматі 7 липня у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

49. На Львівщині відкриють оновлений Центр архітектури, дизайну та урбаністики [Електронний ресурс] // Львівська обласна державна адміністрація. – 2018. – 19 жовт. – Режим доступу: https://loda.gov.ua/news?id=40338 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у Львові. Зазначено, що проекти, які присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва загалом, зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

50. Наукова бібліотека у матеріалах дослідження «Будівлі українських бібліотек» [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнічного університету. – 2018. – 22 лют. – Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/naukova-biblioteka-u-materialah-doslidzhennja-budivli-ukrajinskyh-bibliotek/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що Наукова бібліотека ТДАТУ долучилася до Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці – сучасну будівлю» та надала матеріали про свою бібліотеку, що відображені у бібліотекознавчому дослідженні «Будівлі українських бібліотек», здійсненого працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

51. Національний заповідник «Софія Київська» (SophiaКyiv). Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування [Електронний ресурс] / Національний заповідник «Софія Київська» (SophiaКyiv) // Facebook. Національний заповідник «Софія Київська». – 2018. – 15 листоп. – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/1930893363645923/ (дата звернення: 23.11.2018). – Назва з екрана.

Про виставку «Відбудова Хрещатика: конкурс та проектування», що діє з 15 листопада 2018 р. до 31 березня 2019 р. у Національному заповіднику «Софія Київська». Серед партнерів зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

52. Наші партнери [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/uk/nashi–partnery# (дата звернення: 15.03.2018). – Назва з екрана.

Серед партнерів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного із посиланням на сайт бібліотеки.

53. «Небо починається з землі»: презентація студентських фоторобіт [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/718-nebo-pochinaetsya-z-zemli-prezentatsiya-studentskikh-fotorobit (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 12 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося урочисте відкриття виставки фоторобіт «Небо починається з землі» студентів 1–3 курсів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Навчально-наукового інституту аеропортів.

54. Нові надходження книг до відділу ДБНІР [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. – 2018. – 30 січ. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1986&Itemid=1910 (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 25 бібліографічних покажчиків «Малі міста України», підготовлених та виданих працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016–2017 рр, знаходяться у фонді НІБУ.

55. Офіційні сайти бібліотек [Електронний ресурс] // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. – 2018. – Режим доступу: http://lib.kherson.ua/ua-biblioteki-ukraini.htm (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

У розділі «Бібліотеки України» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та подано посилання на сайт бібліотеки.

56. Перевидання книги 1910 року про Київ [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. – 2018. – 19 берез. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3228.shtml (дата звернення: 11.04.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 20 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація книжки «Київ у 80-х роках. Спогади старожила».

57. Петренко М. [Сегодня, 10-го мая, в 14.00 официальное открытие моей выставки (по адресу г. Киев, пр. Победы 50)] / Мария Петренко // Facebook. Мария Петренко. – 2018. – 9 трав. – Режим доступу: https://bit.ly/2s0mB4c (дата звернення: 11.05.2018). – Назва з екрана.

Фотохудожниця М. Петренко запрошує на свою виставку «Чернігів. Віддзеркалення», що відбудеться 10 травня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

58. Підвідомчі підприємства – 2018 [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 2018. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp–content/uploads/2017/02/Pidvidomchi–pidpriyemstva–2018.pdf (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

Перелік державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

59. Подаровані видання за січень–березень 2018 року [Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського. – 2018. – Режим доступу: http://library.kr.ua/dar/dar_201801.html (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Серед видань зазначено бібліографічний покажчик «Малі міста України: Кіровоградська область», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016 р.

60. Події ДНТБ [Електронний ресурс] // Державна науково-технічна бібліотека України. – 2018. – 16 листоп. – Режим доступу: http://gntb.gov.ua/ua/n/templn.html?n2018z (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Про семінар-практикум «Використання новітніх технологій у роботі з інформаційними ресурсами», що відбувся 16 листопада 2018 р. для працівників НТБ на базі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

61. Поширення творчих зв’язків Інституту аеропортів з галузевими організаціями [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/693-poshirennya-tvorchikh-zv-yazkiv-institutu-aeroportiv-z-galuzevimi-organizatsiyami (дата звернення: 12.12.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 6–7 вересня 2018 р. викладачі та студенти Навчально-наукового інституту аеропортів відвідали бібліографічний ярмарок ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та обговорили з директором бібліотеки Г. Войцехівською питання співпраці.

62. Презентация книги Анны Бондарь «Архитектурные конкурсы и конкурсы развития территории: демократия в действии» [Электронный ресурс] // PRAGMATIKA. – 2018. – Режим доступа: https://bit.ly/2LCe9iG (дата обращения: 29.08.2018). – Загл. с экрана.

Про презентацію книжки Г. Бондар «Архітектурні конкурси та конкурси розвитку територій: демократія в дії», що відбулася 15 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

63. Презентація монографії Валерії Ієвлевої про індустріальний розвиток Києва [Електронний ресурс] // MISTOSITE. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2sg2b7w (дата звернення: 29.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 20 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться презентація 1-го тому монографії кандидата архітектури В. Ієвлевої «Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ век».

64. Презентація проекту «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» [Електронний ресурс] // MISTOSITE. – 2018. – 8 листоп. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/ru/events/prezentatsiia-proektu-metropolis-mynuli-utopii-maibutnoho (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про репрезентацію проекту П. Гудімова «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», що відбудеться 23 жовтня 2018 р. у львівському новоствореному Центрі архітектури, дизайну та урбаністики. Зазначено, що окремим розділом виставки є проекти, присвячені повоєнній реконструкції Хрещатика і Києва загалом, що зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

65. Презентація щорічного видання Музею історії Десятинної церкви [Електронний ресурс] // Музей історії Десятинної цервки. – 2018. – 19 квіт. – Режим доступу: http://mdch.kiev.ua/node/623 (дата звернення: 07.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 18 квітня 2018 р. у День пам’яток історії та культури в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація видання Музею історії Десятинної церкви – бюлетеня «Opus Mixtum».

66. Про бібліотеку [Електронний ресурс] // Харківський національний університет будівництва та архітектури. – 2018. – Режим доступу: http://www.kstuca.kharkov.ua/library/57–pro–biblioteku.html (дата звернення: 19.01.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено довідник «Архітектурно-будівельні бібліотечні ресурси України», укладений працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

67. Програма «За київським часом» і «Тема дня» (30 березня 2018) [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Центральний Канал (https://www.youtube.com/channel/UCGXyjaZln83gk5MMv9gnHWw). – Електрон. відеодані (1 файл : 1:04:31 хв.). – [Київ], 30 берез. 2018. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bAVYJZt3FZU (дата перегляду: 30.03.2018). – Назва з екрана.

З 29 хвилини вміщено репортаж із ДНАББ ім. В. Г. Заболотного про лекцію Д. Малакова «Історія вулиці Олеся Гончара» (27.03.2018) та інтерв’ю C. Кирій, завідувача відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, про воркшоп ARCHINTEGRATION 2018, що відбувся 13–17.03.2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

68. Програма «Тема Дня » від 30 червня 2018 року [Електронний ресурс] // YouTube.ua. Центральний Канал (https://www.youtube.com/channel/UCGXyjaZln83gk5MMv9gnHWw). – Електрон. відеодані (1 файл : 26:07 хв.). – [Київ], 3 лип. 2018. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=b1tJypkIVYg&feature=youtu.be (дата перегляду: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про дослідження К. Степанця і О. Михайлика «Сакральна архітектура землі Чорнобильської», презентація якого відбулася 30 червня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

69. Просєкова А. Заболотнівські читання [Електронний ресурс] / Антоніна Просєкова // Сайт Ліски. – 2018. – 20 жовт. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3414.shtml (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Про ХІІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного», що відбулися 12 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

70. Професійні ресурси [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. – 2018. – Режим доступу: https://ula.org.ua/profesiyni-resursi (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Серед бібліотек загальнодержавного значення зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

71. Розпочато відбір на воркшоп ARCHINTEGRATION 2018 [Електронний ресурс] // Західноукраїнський архітектурний портал. – 2018. – Режим доступу: http://zuap.org/news/rozpochato–vidbir–na–vorkshop–archintegration–2018 (дата звернення: 19.03.2018). – Назва з екрана.

Запрошення взяти участь у воркшопі Аrchintegration 2018, темою якого є розробка дизайн-проекту простору Державної архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного в м. Києві.

72. Семен Широчин: «Вокруг сожжения Крещатика в 1941 году больше спекуляций, чем исследований» [Электронный ресурс] // КиевVласть. – 2018. – 25 мая. – Режим доступа: https://bit.ly/2sghXPU (дата обращения: 29.05.2018). – Загл. с экрана.

Зазначено, що до 115-річчя з дня народження українського архітектора О. Тація в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині», на якому доктор філософії С. Широчин прочитав лекцію про забудову післявоєнного Хрещатика.

73. Слайд-лекція «Архітектура в акварелях Георгія Малакова» [Електронний ресурс] // Антиквар. – 2018. – 5 лют. – Режим доступу: https://antikvar.ua/arhitektura–v–akvarelyah–georgiya–malakova/ (дата звернення: 07.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 6 лютого 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться слайд-лекція Д. Малакова «Архітектура в акварелях Георгія Малакова».

74. Сливка О. В. До 120-річчя від дня народження В. Г. Заболотного (1898–1962), українського архітектора [Електронний ресурс] / О. В. Сливка // Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. – 2018. – 7 серп. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/PDF_2018/Vskd14.08.2018.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У списку документів книжкової виставки зазначено видання ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

75. Список бібліотек України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – 2018. – 2 січ. – Режим доступу: http://bit.ly/2p0MwGY (дата звернення: 14.03.2018). – Назва з екрана.

У розділі «Національні бібліотеки та загальнодержавного значення» зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та вміщено посилання на її сайт.

76. Співпраця із Державною архітектурно-будівельною бібліотекою імені В. Г. Заболотного [Електронний ресурс] // Київська обласна бібліотека для юнацтва. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2oVptNY (дата звернення: 11.09.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 6 вересня 2018 р. завідувач відділу комплектування фондів та каталогізування документів КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» Н. В. Яворська відвідала ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та отримала бібліографічні покажчики «Малі міста України» (в рамках бібліографічного ярмарку, що відбувся 6–8 вересня 2018 р. у бібліотеці), підготовлені та видані фахівцями бібліотеки.

77. Спочатку був атом: з чого починалася українська Вікіпедія [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2018. – 30 січ. – Режим доступу: https://bit.ly/2JfPl2X (дата звернення: 29.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що з нагоди чотирнадцятиріччя заснування Вікіпедії українською мовою, громадська організація «Вікімедіа Україна» 30 січня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного проводить марафон з написання рекордної кількості статей до онлайн-енциклопедії.

78. Станут ли хрущевки новостройками? Минстрой начал круглые столы на тему реконструкции [Электронный ресурс] // Property Times. – 2018. – 2 авг. – Режим доступа: https://propertytimes.com.ua/novosti/stanut_li_hruschevki_novostroykami (дата обращения: 27.08. 2018). – Загл. с экрана.

Зазначено, що 1 серпня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання круглого столу «Що необхідно, щоб розпочати реконструкцію застарілого житла в Україні?», в якому взяли участь представники Мінрегіону України та підвідомчих організацій міністерства.

79. Студенти КНУБА взяли участь у воркшопі в рамках Міжнародного Архітектурного Фестивалю ARCHVISION 2018 [Електронний ресурс] // Київський національний університет будівництва і архітектури. – 2018. – 2 квіт. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?p=33464 (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що аспіранти та студенти КНУБА взяли участь у воркшопі «Розробка дизайн-проекту простору Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», що відбувся 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

80. Студенти літньої школи з дизайну розробили проекти покращення вулиці на Нивках [Електронний ресурс] // Хмарочос. – 2018. – 9 лип. – Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2018/07/09/studenti-litnoyi-shkoli-z-dizaynu-rozrobili-proekti-polipshennya-vulitsi-na-nivkah/ (дата звернення: 12.07.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 7 липня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного учасники літньої школи «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» презентували свої проекти, що стосувалися покращення міського простору на прикладі вулиці Щербаківського мікрорайону Нивки міста Києва.

81. Студенти НАУ вивчають архівні креслення пам’яток української архітектури [Електронний ресурс] // Національний авіаційний університет. – 2018. – 18 черв. – Режим доступу: https://bit.ly/2K2rdB9 (дата звернення: 18.06.2018) ; Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2I4FYyB (дата звернення: 18.06.2018) – Назва з екрана.

Зазначено, що 14 червня 2018 р. студенти 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національного авіаційного університету відвідали ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та отримали теоретичні знання, що в подальшому будуть використані під час практичних занять.

82. Творча співпраця Навчально-наукового інституту аеропортів із науковою бібліотекою Мінрегіону України [Електронний ресурс] // Інститут аеропортів. – 2018. – Режим доступу: http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/717-tvorcha-spivpratsya-navchalno-naukovogo-institutu-aeroportiv-iz-naukovoyu-bibliotekoyu-minregionu-ukrajini (дата звернення: 12.12.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 12 листопада 2018 р. з нагоди 85-річчя Національного авіаційного університету та 50-річчя факультету аеропортів у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація виставки студентських фоторобіт «Небо починається з землі».

83. [31 липня 2018 р. до ЦДАМЛМ України завітали співробітники Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного] [Електронний ресурс] // Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. – 2018. – 31 лип. – Режим доступу: http://csam.archives.gov.ua/ukr/holovna/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного ознайомилися із експозицією нового виставкового проекту «Київські мотиви. Адреси і адресати», на якій були представлені оригінальні поштові листівки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.

84. Турликьян Т. Бесхозный памятник: почему Гостиный двор все еще не перешел в госсобственность и кто в этом виноват [Електронний ресурс] / Татьяна Турликьян // РБК-Україна. – 2018. – 11 верес. – Режим доступу: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/beshoznyy-pamyatnik-pochemu-gostinyy-dvor-1536672866.html (дата звернення: 18.09.2018). – Назва з екрана.

Про реконструкцію Гостиного двору, що розпочалася в 2012 р., і наразі не закінчилася. Зазначено, що в 2013 р. на даху будівлі виникла пожежа, внаслідок якої були відселені останні організації, що залишилися в будівлі – «институт реставрации и архитектурно-строительную библиотеку имени В. Заболотного».

85. У бібліотеці імені Заболотного пройдуть Заболотнівські читання [Електронний ресурс] // Сайт Ліски. – 2018. – 11 жовт. – Режим доступу: http://lisky.org.ua/site/news/news3403.shtml (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 12 жовтня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудуться ХІІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного».

86. У Києві відбудеться конференція «Бібліотекарки України: Галина Яблонська» [Електронний ресурс] // Читомо. – 2018. – 20 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2FIVSmj (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 20 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбудеться наукова конференція «Бібліотекарки України: Галина Яблонська».

87. У Києві стартувала літня школа містопланувальників [Електронний ресурс] // Офіційний портал Києва. – 2018. – 3 лип. – Режим доступу: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_startuvala_litnya_shkola_mistoplanuvalnikiv.html (дата звернення: 12.07.2018). – Назва з екрана.

Про літню школу «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» в Києві 2–7 липня 2018 р. Зазначено, що презентація результатів школи та огляд групових проектів учасників школи відбудуться у відкритому форматі 7 липня у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

88. У Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН розпочала функціонувати чергова тематична виставка «Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності» (до Всеукраїнського дня бібліотек) [Електронний ресурс] // Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України. – 2018. – Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/2018-09-28-podii-vistavka.html (дата звернення: 23.11.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що на книжковій виставці в ННСБ НААН України представлено бібліотекознавче дослідження «Будівлі українських бібліотек», підготовлене і видане фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

89. Шевченко А. О. Формування інтер’єрів архітектурно-будівельної бібліотеки як центру традиційного та мультимедійного надання інформації (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) [Електронний ресурс] / Аліна Олегівна Шевченко // Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2018 р., Київ / Київ. держ. ін-т декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. – Київ, 2018. – С. 206–209. – Режим доступу: http://kdidpmid.edu.ua/jm/images/2018/docpdf/konf_20-04-2018.pdf (дата звернення: 26.11.2018). – Назва з екрана.

Проаналізовано як розвиток комп’ютерних технологій впливає на соціокультурні трансформації бібліотеки.

90. Archintegration (archintegration). [А теперь давайте вспомним, как все было в процессе] [Электронный ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. – 2018. – 17 марта. – Режим доступа: http://bit.ly/2tY5KCP (дата обращения: 19.03.2018). – Загл. с экрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

91. Archintegration (archintegration2017). Наша презентация! [Электронный ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. – 2018. – 17 марта. – Режим доступа: http://bit.ly/2tY5KCP (дата обращения: 19.03.2018). – Загл. с экрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

92. Archivision (festarchivision). Фінальна частина воркшопу Archintegration 2018. [Електронний ресурс] / Archivision (festarchivision) // Facebook. Archivision. – 2018. – 17 берез. – Режим доступу: https://www.facebook.com/festarchivision/ (дата звернення: 21.03.2018). – Назва з екрана.

Вміщено відео з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де молоді архітектори розробляли дизайн-проект публічного простоту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

93. Archintegration (archintegration2017). Archintegration_2018_library [Електронний ресурс] / Archintegration (archintegration2017) // Facebook. Archintegration. – 2018. – 19 берез. – Режим доступу: http://bit.ly/2pt9KGB (дата звернення: 21.03.2018). – Назва з екрана.

Фотозвіт з воркшопу Archintegration 2018, що відбувся 13–17 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

94. «Imago urbis: Київ на стародавніх мапах» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2018. – 12 берез. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3961 (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про презентацію книги Т. Лютої «Imago urbis: Київ на стародавніх мапах», що відбулася 2 березня 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

95. Metropolis. Минулі утопії майбутнього [Електронний ресурс] // Мистецький арсенал. – 2018. – Режим доступу: https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyi–arsenal/year–2018/proekt/metropolis–mynuli–utopiyi–majbutnogo/ (дата звернення: 24.05.2018). – Назва з екрана.

Про проект «Metropolis. Минулі утопії майбутнього», який буде представлено на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018». Зазначено, що партнером проекту є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

96. Рartners [Електронний ресурс] // Громадська спілка «Фонд «Наша Либідь». – 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2wldBJe (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

У переліку партненів організації зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

97. Plesnytskiy Dima. Хочу висловити подяку за чудовий воркшоп у місті Києві [Електронний ресурс] / Dima Plesnytskiy // Facebook. Plesnytskiy Dima. – 2018. – 19 берез. – Режим доступу: http://bit.ly/2FTUyN7 (дата звернення: 21.03.2018). – Назва з екрана.

Подяка учасника воркшопу Archintegration 2018 Д. Плесницького організаторам заходу, своїй команді, тьюторам, а також колективу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «за чудовий воркшоп».

98. Port creative hub (portcreativehub). Бібліотека як центр спільнот: утопія чи реальність? [Електронний ресурс] / Port creative hub (portcreativehub) // Facebook. Port creative hub. – 2018. – 23 берез. – Режим доступа: https://www.facebook.com/events/1553663188062182/ (дата звернення: 29.03.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 25 березня 2018 р. в Port creative hub відбудеться дискусія «Бібліотека як центр спільнот: уторія чи реальніть?». Серед учасників заходу вказано С. Кирій, завідувача відділу соціокультурної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

99. Wikipedia объявила конкурс лучших украинских статей на музыкальную тематику [Електронний ресурс] // NEWSONE. – 2018. – 29 трав. – Режим доступу: https://bit.ly/2sxnNvt (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

Як зазначає NEWSONE, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного нагородила переможців конкурсу фотографій пам’яток культурного надбання для Вікіпедії під назвою «Вікі любить пам’ятки».

100. Wikipedia выбрала лучшие фотографии памятников наследия Украины в 2017 году [Електронний ресурс] // Newsone. – 2018. – 29 трав. – Режим доступу: https://bit.ly/2snGdjf (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

Про міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки». Зазначено, що в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося нагородження переможців конкурсу фотографій пам’яток культурного надбання «Вікі любить пам’ятки» для Вікіпедії.

101. Ya Gallery [Це нічого, що Книжковий Арсенал минув...] [Електронний ресурс] / Ya Gallery: художественная галерея // Facebook. Ya Gallery. – 2018. – 12 черв. – Режим доступу: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155870542253409&id=271980128408 (дата звернення: 20.06.2018). – Назва з екрана.

Написано подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «за неймовірні експонати "київських утопій"», що були представлені у проекті «Metropolis. Минулі утопії майбутнього» на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал 2018».

 

Публікації минулих років, виявлені у 2018 році

1. Архитектор Михаил Будиловский – создатель «домов-ромашек», универсама № 3 и других зданий в экспериментальном микрорайоне Оболонь [Электронный ресурс] // Моя Оболонь. – 2016. – 2 сент. – Режим доступа: https://bit.ly/2MZYu2d (дата обращения: 02.07.2018). – Загл. с экрана.

У статті вміщено фото архітектора М. Будиловського з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

2. Асеев, Юрий Сергеевич [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 2017. – 25 нояб. – Режим доступа: https://bit.ly/2wFpNqR (дата обращения: 07.05.2018). – Загл. с экрана.

У розділі «Избранные публикации» зазнечено бібліографічний покажчик «Йосип Юлійович Каракіс (1902–1988)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2002 р., в якому вміщено статтю Ю. Асєєва про життєвий та творчий шлях Й. Каракіса.

3. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бар магдебурзького права): концепція ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Бар, [2010]. – 10 c.

На с. 3–4 зазначено, що у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у червні 2008 р. відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині» на тему: «Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області» та 2 липня 2009 р. відбулося засідання круглого столу на тему: «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи».

4. Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991–2010 : наук.-допом. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2011. – 108 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/bibl_pos_arh_dovid1991_2010.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 11 за № 36 зазначено ретроспективний бібліографічний покажчик «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліогр. портр. за 60 років», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 47 за № 304 зазначено бібліографічний покажчик «Історія Академії архітектури України (1944–1963)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

5. Бібліографознавство України (2001–2005) : наук.-допом. бібліогр. покаж. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Київ, 2010. – 224 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7082 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 64, 75–76, 144 – інформація про публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Артамонової та Г. Войцехівської.

6. Бібліографознавство України (2006–2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / М-во культури України; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2012. – 232 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7080 (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 143 зазначено публікації Г. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. Бібліографознавство України (2011–2015) : наук.-допом. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2017. – 271 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/PDF_2017/Bibl11–15.pdf (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 116–118, 146, 163, 176 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного А. Борисенка, Г. Войцехівської, Д. Мироненка, О. Рудич та С. Смирнової.

8. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 73 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2006 р. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2007. – 100 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8862 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 24 зазначено публікацію Г. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та брошуру про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2005 р.

9. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 74 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2007 р. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2007. – 80 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8861 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 17 зазначено публікацію, в якій йдеться про можливість виселення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з Гостиного двору.

10. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 75 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2007 р. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2008. – 104 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8860 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 15 зазначено публікацію директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської та брошуру про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2006 р.

11. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 79 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2009 р. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – 100 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8856 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 28, 67 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської та О. Пацелі.

12. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 80 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2010 р. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – 100 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8855 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 11, 30, 47, 68 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської, І. Войцехівської та І. Облап.

13. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 83 [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2011 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2012. – 108 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://search.nplu.org/storage/files/b–83.pdf (дата звернення: 11.04.2018). – Назва з екрана.

На с. 6 – інформація про публікацію Г. А. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 84 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2012 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2012. – 104 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8878 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 32 зазначено публікацію працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської та І. Войцехівської.

15. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 85 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2012 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2013. – 112 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8877 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 35 зазначено публікацію працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Д. Мироненка.

16. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 86 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2013 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2013. – 104 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8876 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 17 зазначено публікацію працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської та Д. Мироненка.

17. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 87 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2013 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2014. – 112 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/bbu87osn.pdf (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 35 зазначено публікацію В. П"яскіної, працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

18. Бібліотекознавство і бібліографія УкраїниВип. 88 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2014 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2014. – 104 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/BBU–88–OSN–a.pdf (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 56 зазначено публікацію О. Рудич, працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

19. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 89 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2014 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2015. – 100 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8873 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 23 зазначено публікацію працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Д. Мироненка.

20. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 91 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2015 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2016. – 128 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8871 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 64, 67 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного А. Борисенка, Д. Мироненка та В. Поночовної.

21. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 92 : бібліогр. покажч. за І півріччя 2016 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2016. – 168 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://nplu.org/storage/files/1bbu–92.pdf (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 43, 60, 80, 83, 100 зазначено публікації працівникиів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного А. Борисенка, О. Кучерявої, Д. Мироненка, С. Смирнової та Н. Хлівненко.

22. Бібліотекознавство і бібліографія України. Вип. 93 : бібліогр. покажч. за ІІ півріччя 2016 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2017. – 144 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=8869 (дата звернення: 12.01.2018). – Назва з екрана.

На с. 84 зазначено публікацію про нагородження відзнакою Президента України, ювілейною медаллю «25 років незалежності України», директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівську.

23. Бібліотечна Україна в цифрах (2013–2014 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна парламентська бібліотека: бібліотечному фахівцю. – 2016. – 18 жовт. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=7460 (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, державних, наукових бібліотек сфери впливу МКТ України та бібліотек України різних типів і форм власності» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за 2014 р.

24. Бібліотечна Україна в цифрах (2014–2015 рр.) : статистичний збірник [Електронний ресурс] // Національна парламентська бібліотека: бібліотечному фахівцю. – 2016. – 19 листоп. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=7874 (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

У таблиці №1 «Основні показники діяльності публічних, державних, наукових бібліотек сфери впливу МКТ України та бібліотек України різних типів і форм власності» зазначено основні показники діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та бібліотек підприємств Мінрегіону за 2015 р.

25. Біобібліографічні (персональні) посібники, видані в Україні (1884–2016) : покаж. бібліогр. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2017. – 336 с. – (Серія «Бібліографічні посібники у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого» ; вип. 1) ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9503 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 12, 15, 37, 67, 95, 97, 100, 112, 123, 218, 222, 262 зазначено бібліографічні покажчики підготовлені та видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

26. Богдан Віталійович Колосок : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Волин облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки, Волин. краєзн. музей. – Луцьк, 2010. – 64 с.

На с. 6 зазначено, що за громадську роботу Б. Колосок нагороджувався грамотами державних установ, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 45 у розділі «Публікації праць та матеріалів про Б. В. Колоска в мережі Інтернет» зазначено сайт ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з посиланням на захід, в якому він взяв участь.

27. Бояринова О. Київ бібліотечний або Як пройти в бібліотеку [Електронний ресурс] / Оксана Бояринова // Українська бібліотечна асоціація. – 2012. – Режим доступу: https://ula.org.ua/fileadmin/images/images_for_publications/mapKIevLib.pdf (дата звернення: 19.01.2018). – Назва з екрана.

Вміщено мапу із місцезнаходженням та переліком бібліотек Києва. Серед бібліотечних установ зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

28. Від джерел інформації до знань [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. – 2015. – 29 груд. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/vid-dzherel-informatsiyi-do-znan/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що студенти-першокурсники спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» КНУКіМ пройшли практичне ознайомлення із професією на базі національних та державних бібліотек Києва, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

29. Від маленьких київських річок до великого Дніпра [Електронний ресурс] // Факультет соціокультурної діяльності. – 2016. – Режим доступу: http://fk.knukim.edu.ua/component/content/article/82-news/170-arkheolohichni-doslidzhennia-knukimivtsiv.html (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про лекцію «Від маленьких київських річок до великого Дніпра. Гідротехнічні споруди» доктора географічних наук, професора В. Вишневського, що відбулася у березні 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що у заході взяли участь студенти факультету культурології КНУКіМ.

30. Вступ до будівельної справи: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. держ. акад. буд. та архіт. – Одеса, 2012. – 189 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2tkx5MF (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

На с. 187 у списку використаної і рекомендованої літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

31. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки для вивчення дисципліни [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 90 с. – Режим доступу: http://194.44.112.13/chytalna/5185/index.html#p=3 (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

На с. 88 у переліку використаних і рекомендованих джерел зазначено випуск 1 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

32. Вязьмітіна Марія Іванівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад. Л. В. Гарбар. – Київ, 2017. – С. 87–88.

Інформація про М. І. Вязьмітіну. Зазначено, що з березня 1944 р. по лютий 1948 р. була завідувачем бібліотеки Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

33. Глазунова Л. В. Курс «Електронна бібліографія» в системі дистанційного професійного розвитку бібліографів України [Електронний ресурс] / Л. В. Глазунова // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 верес. 2015 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 54–57. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/149025/1/54-57.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Розглянуто тематику дистанційного курсу «Електронна бібліографія» для українських бібліографів. Серед центрів багатогалузевого профілю національної системи НТІ зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Гончаров О. Студентська історико-краєзнавча практика – 2013 [Електронний ресурс] / Олександр Гончаров // Інститут історії України. – 2013. – Режим доступу: http://history.org.ua/uk/post/1066 (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

Про історико-краєзнавчу практику студентів 4 курсу історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Серед переліку установ, на базі яких проходила практика, зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

35. Горак В. В. Інформаційні видання провідних галузевих бібліотек України як інструмент аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Горак // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 1. – С. 284–293. – Режим доступу: https://bit.ly/2x3BB3V (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

У статті подано відомості про провідні галузеві бібліотеки України та їх інформаційно-аналітичні видання, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

36. Гранчак Т. Ю. Підсумок роботи Секції 3 «Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій» [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гранчак // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. – 2015. – Режим доступу: https://bit.ly/2BWNnSv (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що у роботі секції, що відбулася 7 жовтня 2015 р. у рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», взяли участь провідні бібліотечні фахівці державних установ, серед яких працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

37. 210 років від дня народження М. В. Закревського [Електронний ресурс] // Національна історична бібліотека України. – 2015. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1047 (дата звернення: 29.05.2018). – Назва з екрана.

У переліку літератури, що була використана для книжкової виставки, зазначено бібліографічний покажчик «Віталій Ковалинський: будівельник, журналіст, історик», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2001 р.

38. Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / Київ. облас. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Нац. б-ка ім. М. Максимовича, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 145 с. – (Краєзнавці Київщини).

На с. 48 у розділі «Публікації Д. В. Малакова» зазначено бібліографічний покажчик «Владислав Городецький (1863–1930)», підготовлений та виданий фахіцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, де вміщено статтю Д. Малакова про архітектора В. Городецького.

39. Докладная записка : отчеты институтов о научно-исследовательских работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р–4802. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 105–108.

Про роботу Бюро наукової інформації Академії архітектури УРСР за 1946 р., що займалося перекладами і анотуванням статей іноземної періодики. Зазначено, що при роботі використовувалися фонди Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (старший науковий співробітник М. Ф. Грідіна).

40. «Древо життя» – пізнання давніх українських традицій через мистецтво декоративного живопису [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецт. – 2016. – 3 жовт. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/drevo–zhittya–piznannya–davnih–ukrayinskih–traditsiy–cherez–mistetstvo–dekorativnogo–zhivopisu/ (дата звернення: 19.01.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що 21 вересня 2016 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася презентація виставки декоративного живопису «Древо життя» української художниці Т. Грицай, в якій взяли участь студенти кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ.

41. Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження та аналіз використання нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) підприємствами будівельного комплексу України (на прикладі фонду ДНАББ імені В. Г. Заболотного) (заключний) / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; кер. Г. А. Войцехівська. – Київ, 2003. – 14 с.

42. Зниклий світ Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки в Одесі [Електронний ресурс] // Чеський центр. – 2017. – Режим доступу: https://bit.ly/2IYrWj0 (дата звернення: 29.05.2018). – Назва з екрана.

Про виставку «Зниклий світ Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки». Серед партнерів зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

43. Иевлева В. Очерки индустриального развития Киева ХІХ–ХХ веков. Т. 1 : ХІХ – начало ХХ века. Наук. видання / Валерия Иевлева. – Киев : Логос, 2017. – 439 с. : ил.

На с. 9 вміщено подяку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та директору бібліотеки Г. Войцехівській за надання матеріалів у підготовці видання, а також Д. Мироненку за макет книжки.

44. Ізотов А. Генезис модерну в забудові Кам’янця-Подільського на зламі ХІХ–ХХ століть [Електронний ресурс] / Анатолій Ізотов // Українська академія мистецтв: дослідницькі та науково-методичні праці. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 233–244. – Режим доступу: naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/download/1/16-2009-pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

45. Інформаційна довідка щодо фінансування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2016–2020 рр. [Електронний ресурс] // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO financial and economic analysis office in the VRU). – 2017. – 1 груд. – Режим доступу: https://feao.org.ua/wp–content/uploads/2015/11/01.12.2017_min_region.pdf (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

На с. 4 у розділі «Розподіл видатків між бюджетними програмами Міністерства в 2016–2020 рр.» зазначено Державну науково-технічну бібліотеку (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) та суми її видатків за роками.

46. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ – початку ХХІ ст. : у 2 т. Т. 1 [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2013. – 256 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9540 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 114 коротка інформація про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 54, 114–115 інформація про бібліографічні покажчики й публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

47. Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ – початку ХХІ ст. : у 2 т. Т. 2 [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2013. – 240 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=9539 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 80 інформація про публікацію працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Артамонової та Г. Войцехівської.

48. Історія малих міст України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – 2017. – 18 груд. – Режим доступу: https://bit.ly/2NzjKbd (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України», ініційований працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2008 р.

49. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія: наук.-допом. бібліогр. покажч. у виданнях ХVІІ ст. – 2000 р.: Т. ІІІ, Кн. 12 [Електронний ресурс] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2010. – 106 с. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978–966–02–5829–7/978–966–02–5829–7.pdf (дата звернення: 01.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 51–52 зазначено статті про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 1944–2000 рр.

На с. 61, 62, 65, 70 зазначено бібліографічні покажчики, підготовлені та видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до 2000 р.

50. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2011 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2013. – 323 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B5YYLT8hdQBGOVJjUlNMaDBjYjg/view (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2011 р. На с. 426 зазначено видання М. М. Жербіна «Техника и музыка – основа моей жизни», одним з укладачів якого є Г. Войцехівська, директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

51. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. – 644 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/ict_ukr_2016_bibl_ukaz.pdf (дата звернення: 26.01.2018). – Назва з екрана.

Покажчик містить документальний масив джерел з історії України за 2016 р. На с. 68 зазначено бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічний портрет (1898–1962)», що підготовлений і виданий фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 2016 р.

52. Колесникова М. Н. Архитектура и дизайн библиотек как предмет преподавания на библиотечно-информационном факультете [Электронный ресурс] / Марина Николаевна Колесникова, Елена Владимировна Бахтина, Вадим Петрович Тимонин // Библиосфера. – 2016. – № 2. – С. 3–6. – Режим доступа: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1515/files/3-6.pdf (дата обращения: 11.12.2018). – Загл. с экрана.

Висвітлено основні завдання учбової дисципліни «Архітектура і дизайн бібліотек» на бібліотечно-інформаційному факультеті Санкт-Петербургського державного інституту культури. Для практичного застосування дисципліни та її подальшого розвитку і удосконалення вміщено перелік праць, серед яких зазначено бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проекування, будівництво, реконструкція», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

53. Кондель-Пермінова Н. Концепція музейного центру історії архітектури імені академіка П. Ф. Альошина [Електронний ресурс] / Наталія Кондель-Пермінова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2006. – Вип. 3 (2). – С. 65–76. – Режим доступу: https://bit.ly/2O7HAeG (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

На с. 68 зазначено, що у лютому 2001 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася конференція, присвячена 120-річчю з дня народження архітектора П. Альошина.

54. Конкурсні світлили потрапили до друкованого видання [Електронний ресурс] // Wikimedia Україна: українська частина світового конкурсу Wiki Loves Monuments. – 2017. – 21 груд. – Режим доступу: http://wikilovesmonuments.org.ua/pokazhchyk-dnabb/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про презентацію серії бібліографічних покажчиків «Малі міста України», які є результатом соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що для ілюстрування покажчиків використано 1413 світлин, 963 з них надані Вікісховищем з конкурсу «Вікі любить пам’ятки».

55. Корпусова В. М. Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна – київські друзі М. Волошина [Електронний ресурс] / В. М. Корпусова // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – С. 176–185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2009_5_11 (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 184 зазначено, що М. Вязьмітіна «Завідуючи бібліотеками, вона створила фонди бібліотеки при Київському будинку архітекторів (1936–1941), у Спілці архітекторів (1943–1944) і Академії архітектури (1944–1948) [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного]».

56. Краєзнавча робота в бібліотеках України. Вип. 27. : інформ. бюл. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2016. – 135 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznav27.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 23 у розділі «Основні напрями оптимізації бібліографічної бази з історії населених пунктів Київського регіору» зазначено, що у «Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах», що розміщений на сайті НІБУ, рекомендовано додати посилання на ресурси інших бібліотек, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

57. Краєзнавча робота в бібліотеках України. Вип. 28. : інформ. бюл. [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. – 98 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Buleten_Vyp_28_2017.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 16. зазначено, що в процесі дослідження джерел з історії міст і сіл Київської області використовувалися інформаційні бази провідних книгозбірень країни, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 53–80 у таблиці 2 «Бібліографічна інформація про села Київської області, виявлені у електронному довідковому апараті бібліотек» зазначено видання, які знаходяться в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

58. Кращі фотографії памяток спадщини України. Wikipedia 2017 [Електронний ресурс] // Сайт Горенської громади. – 2017. – 25 груд. – Режим доступу: http://gorenka.org.ua/news/krashi-fotografiji-pamjatok-spadshini-ukrajini-wikipedia-2017/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулося нагородження переможців конкурсу фотографій пам’яток культурного надбання «Вікі любить пам’ятки» для Вікіпедії.

59. Крижанівський О. А. Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період [Електронний ресурс] / О. А. Крижанівський, Л. В. Кузнєцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського : [зб. наук. пр.] / редкол.: П. С. Григорчук (відп. ред. ) [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2011. – Вип. 19. Серія : Історія – С. 166–172. – Режим доступу: http://vspu.net/ojs/index.php/nz-hist/issue/view/42/nz-hist-19-2011 (дата звернення: 11.12.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

60. Крижанівський О. А. Проектна пропозиція щодо увіковічення постаті Бони Сфорца на Барській землі Поділля [Електронний ресурс] / О. А. Крижанівський, А. О. Білецька // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку»: до 615-ї річниці першої документ. згадки про місто Ров, 475-ї річниці з часу надання місту Бару магдебурзького права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9–10 верес. 2016 р. / редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (голова) [та ін.]. – Київ; Бар, 2016. – c. 134–142. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15194/1/O_Kriganivskii_Mkonf_9_09_2016_IM.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено матеріали засідання круглого столу «Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи», що відбувся 2 липня 2009 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

61. Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – 2005. – № 9. – 208 с.

На с. 12 у розділі «Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги» за № 9578 – інформація про бібліографічний покажчик «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 60 років».

62. Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – 2005. – № 11. – 160 с.

На с. 16 у розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» за № 12126 – інформація про брошуру, що висвітлює діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2003 р.

63. Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – 2006. – № 9. – 220 с.

На с. 179 у розділі «Бібліографічні та подібні дослідження» за № 10835 – інформація про брошуру «Закревський Микола Васильович (1805–1871)» за матеріалами до засідання бібліотечного клубу «Національні святині», що відбулося 2 червня 2005 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

64. Літопис книг : держ. бібліогр. покажч. України / Книжкова палата України. – 2007. – № 2. – 244 с.

На с. 17 у розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» за № 1343 – інформація про брошуру, що висвітлює діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2006 р.

На с. 13 у розділі «Бібліотечна справа. Бібліотекознавство» за № 9583 – інформація про довідник «Архітектурно-будівельні ресурси України», підготовлений та виданий фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2004 р.

65. Маджара Н. Тячів презентували на виставці «Художники подорожують малими містами України» [Електронний ресурс] / Наталія Маджара // Тячів. – 2017. – 21 листоп. – Режим доступу: http://www.tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_469444 (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що в рамках форуму «Малі міста України», що відбувся 16–17 листопада 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, було відкрито виставку картин «Художники подорожують малими містами України», на якій експонувалися роботи талановитих художників з Тячівщини.

66. Маракин Д. Гід київським модернізмом: 9 будівель, які варто зберегти [Електронний ресурс] / Денис Маракин // Українська правда. – 2017. – 7 груд. – Режим доступу: https://bzh.life/ua/gorod/gorod-9-zdaniy-v-stile-modernism (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

У статті використано ілюстративні  матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

67. Матеріали до бібліографічного покажчика «Архітектор Олекса Тацій» : бібліогр. покажч. до 100-річчя з дня народження (1903–1967) : робочі матеріали з інших бібліотек та архівів. – Київ, 2003. – 1 папка.

Копії документів, статей з газет, журналів про життя і творчість архітектора О. Тація, зібраних з інших бібліотек та архівів.

68. Мимрук О. Київ, який ми втратили: 5 унікальних будинків столиці, які вже не повернути [Електронний ресурс] / Олександр Мимрук // ЕСПРЕСО. – 2017. – 10 серп. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2017/08/10/kyyiv_yakyy_my_vtratyly_5_unikalnykh_budynkiv_stolyci_yaki_vzhe_ne_povernuty (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

Підбірка архітектурних об’єктів, які вже ніколи не повернути в київський ландшафт. Зазначено, що креслення прибуткового будинку Альошина на Софіївській площі повністю збереглися і знаходяться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

69. Михайленко Г. Г. Внесок О. І. Неровецького у розвиток залізничного та мостового будівництва [Електронний ресурс] / Галина Георгіївна Михайленко // Історія науки і техніки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. економ.-технолог. ун-т трансп. – Київ, 2015. – Вип. 7. – 250 с. – Режим доступу: http://www.hst–journal.com/index.php/hst/issue/view/4/2015_7 (дата звернення: 13.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 101 у списку використаної літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

70. Михайленко Г. Г. О. І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907–1922) [Електронний ресурс] / Галина Георгіївна Михайленко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: у 2 т. Т 2. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 44. – 264 с. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/44/50_2.pdf (дата звернення: 13.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 250 у списку використаної літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю М. Жербіна про О. Неровецького.

71. Модерністки. Насильство в архітектурі та міському просторі [Електронний ресурс] Центр гендерної культури. – 2017. – 17 верес. – Режим доступу: http://www.genderculturecentre.org/modernistki-nasilstvo-v-arkhitektur/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про Другу міжнародну конференцію «Модерністки. Насилля в архітектурі та міському просторі», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 15–16 вересня 2017 р.

72. Мокроусова Олена Георгіївна [Електронний ресурс] // Киевский календарь. – 2017. – Режим доступу: http://calendar.interesniy.kiev.ua/Mokroysova.htm (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

Про творчі здобутки пам’яткознавця, історика, києвознавця О. Г. Мокроусову. Зазначено, що вона проводила лекції в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

73. Нагородження переможців конкурсу статей «МАНівці пишуть Вікіпедію» [Електронний ресурс] // Київська мала академія наук. – 2017. – 21 груд. – Режим доступу: http://kyiv.man.gov.ua/news/Novini_akademii/Nagorodzhennja_peremozhtsiv_konkursu_statej__MANivtsi_pishut_Vikipediju/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про церемонію нагородження переможців та учасників конкурсу статей «МАНівці пишуть Вікіпедію», що відбулася 19 грудня 2017 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

74. Научная библиотека АА УССР : прил. к протоколу № 11 заседания Президиума Архитектуры от 10 до 17 включительно за 1947 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р–4802. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 50–82.

На арк. 81–82 вміщено інформацію про виконання науково-дослідних робіт «Архітектура України» та «Архітектурно-історичні пам’ятники м. Чернігова» Науковою бібліотекою Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) (директор М. І. Вязьмітіна).

75. Новосельчук Н. Архітектурно-композиційна організація поверхні стіни в інтер’єрах громадських будівель кінція ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Наталія Новосельчук // Українська академія мистецтв: дослідницькі та науково-методичні праці. – Київ, 2009. – Вип. 16 – С. 142–148. – Режим доступу: naoma-science.kiev.ua/index.php/journal/issue/download/1/16-2009-pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

76. Новосельчук Н. Є. Стіна як головна архітектурно-композиційна площина формування інетер’єру громадських будівель кінця ХІХ – початку ХХ століть [Електронний ресурс] / Н. Є. Новосельчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2009. – № 5. – С. 145–149. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/had_2009_5_23.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

У списку використаної літератури зазначено видання з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

77. Новосельчук Н. Є. Формування інтер'єру громадських будівель кінця ХІХ – початку ХХ століть (на прикладі Харківщини і Полтавщини) [Електронний ресурс]: автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.01 / Н. Є. Новосельчук ; Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт. – Київ, 2006. – 19 с. – Режим доступу: http://linksdir.biz/linkinfo_33407.html (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 5 зазначено, що у роботі опрацьовано фонд ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

78. Оляніна С. Виноградна лоза в декорі іконостасів ХVІІ–ХVІІІ ст.: типологія форм [Електронний ресурс] / Світлана Оляніна // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. – № 6. – С. 105–118. – Режим доступу: http://www.icr.kiev.ua/files/File/Kulturologichna_dumka_6_2013.pdf (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

На с. 118 – інформація про використання ілюстрацій з альбому «Київ. № 29» з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

79. Отчет о работе Научной библиотеки Академии архитектуры УССР за 1946 г. : отчеты институтов о научно-исследовательских работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р–4802. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 101–104.

Звіт Наукової бібліотеки за друге півріччя 1946 р. з описом основних показників діяльності (директор М. І. Вязьмітіна).

80. Піхур (Савінська) Олександра Михайлівна [Електронний ресурс] // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – 240 с. – Режим доступу: http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b–ukrbibliogr.pdf (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

Про україського бібліографа О. М. Піхур, яка з 2001 до 2006 рр. працювала завідувачем відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

81. Подяку гурту «Голоси предків» [Електронний ресурс] // Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського. – 2017. – 23 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2Mj7Och (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного висловлює подяку А. Сторожук і учасникам гурту за професійно підготовлену програму, за участь у форумі «Малі міста України», що відбувся 16–17 листопада 2017 р. у бібліотеці.

82. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 1 [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2011. – 180 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7140 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 61, 69, 70, 151, 152 зазначено бібліографічні покажчики, підготовлені та видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

83. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : у 2 ч. Ч. 2 [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2011. – 184 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7139 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 5–8, 83, 84 зазначено бібліографічні покажчики, підготовлені та видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

84. Практичні реалії професії [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. – 2016. – 19 груд. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/praktichni-realiyi-profesiyi/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про практику студентів 1 курсу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи КНУКіМ, що проходила на базі національних та державних бібліотек Києва, серед яких зазначено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

85. Про проведення конкурсного відбору на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону : наказ Мінрегіону України від 28 жовт. 2015 р. № 276 [Електронний ресурс] // Закон и норматив для профессионалов. – 2015. – Режим доступу: https://bit.ly/2GKN2QP (дата звернення: 06.04.2018). – Назва з екрана.

Зазначено перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, на посади керівників яких оголошено конкурсний відбір. У переліку зазначено Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.

86. Проскуряков В. І. Навчальне архітектурне проектування бібліотек для вищих навчальних закладів на прикладі діяльності львівської архітектурної школи [Електронний ресурс] / В. І. Проскуряков, І. С. Черпінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 568 : Архітектура. – С. 231–235. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/30242/1/32_231-235.pdf (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

У статті зазначено про бакалаврську роботу на тему «Дизайн середовища і розбудова функцій Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного в Києві», що була виконана впродовж 2005–2006 рр. студенткою М. Томин під керівництвом професора В. Проскурякова.

87. Протокол № 12 засідання Президії Академії будівництва і архітектури УРСР від 23 березня 1957 року // ЦДАВО України. – Ф. Р. 4802. – Оп. 1. – Спр. 350. – Арк. 111–117.

На арк. 114 зазначено, що на засіданні Президії Академії будівництва і архітектури УРСР заслухано звіт Н аукової бібліотеки Академії (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) за 1956 р. та затверджено положення та склад Бібліотечної Ради Академії.

88. Пучков А. Библиографический подвиг Наталии Дехтяревой в отдельно взятом Киеве [Електронний ресурс] // Сучасні проблеми: дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2014. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/SUCHASNI_PROBLEMY_10.pdf (дата звернення: 29.08.2018). – Назва з екрана.

На с. 314 зазначено, що Н. Дехтярьова працювала завідувачем відділу обслуговування «...научной библиотеки Академии строительства и архитектуры УССР (позднее – Научно-технической библиотекой Госстроя УССР, 1961–1980)» (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

89. 53 засідання клубівців [Електронний ресурс] // Историко-исследовательская группа «Кіевъ Градъ». – 2016. – 28 листоп. – Режим доступу: http://kievgrad.org/news/53_zasidannja_klubivciv/2016–11–28–3946 (дата звернення: 07.05.2018). – Назва з екрана.

Про засідання клубу «Кияни», в якому взяв участь Є. Рейцен, і де він розповів про презентацію книжки О. Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис», що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

90. Раевский, Георгий Владимирович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – 2017. – 21 мая. – Режим доступа: https://bit.ly/2JzrwE7 (дата обращения: 07.05.2018). – Загл. с экрана.

У розділі «Источники» зазнечено випуск 4 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю про Г. Раєвського.

91. Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)» [Електронний ресурс] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського : [зб. наук. пр.] / редкол.: П. С. Григорчук (відп. ред. ) [та ін.]. – Вінниця : Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2011. – Вип. 19. Серія : Історія – С. 326–333. – Режим доступу: http://vspu.net/ojs/index.php/nz-hist/issue/view/42/nz-hist-19-2011 (дата звернення: 11.12.2018). – Назва з екрана.

На с. 327–328 вміщено заплановані наукові дослідження, серед яких зазначено вивчення архітектурно-будівельного аспекту історії міста Бара Вінницької області на базі книжкового фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 330 зазначено, що разом з партнерами проекту, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, заплановано провести серію міжнародних науково-практичних семінарів з питань сталого розвитку та територіального планування.

92. Сведения о наличии книжных фондов Научной библиотеки Академии архитектуры УССР : отчеты институтов о научно-исследовательских работах и материалы к ним за 1946 г. // ЦДАВО України. – Ф. Р–4802. – Оп. 1. – Спр. 21. – Арк. 1–139.

На арк. 131 вміщено інформацію про кількісний склад фонду Наукової бібліотеки Академії архітектури УРСР (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) за 1945–1947 рр. (директор М. І. Вязьмітіна).

93. Семінар «Бібліографічний покажчик в системі науково–інформаційного обслуговування користувачів» [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – 2015. – 15 жовт. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2483 (дата звернення: 07.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що в роботі семінару взяла участь С. Смирнова, яка розповіла про науково-інформаційні продукти та бібліографічні проекти ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

94. Січка М. Л. Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект : дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : (07.00.01) [Електронний ресурс] / Марія Львівна Січка ; наук. керівник О. І. Бонь ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2017. – 320 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2k4vq90 (дата звернення: 18.05.2018). – Назва з екрана.

На с. 208 зазначено статтю С. Артамонової «Марія Іванівна Вязьмітіна – організатор і перший директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного».

95. Солодова Д. Без излишков: история киевского модернизма [Электронный ресурс] / Дарина Солодова // BIRDinFLIGHT. – 2016. – 28 мая. – Режим доступа: https://birdinflight.com/ru/mir/20160511-kiev-modern-architecture.html (дата обращения: 29.08.2018). – Загл. с экрана.

У статті використано ілюстративні матеріали з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

96. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (2007–2016) [Електронний ресурс] / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. – 195 с. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/tmp_biblkznav2017.pdf (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 51 за №№ 288, 289 зазначено публікації Г. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 130–131 за №№ 806а, 810, 811 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської, О. Жидецької та Д. Мироненка.

На с. 163–164 за №№ 1042, 1046 зазначено публікації працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Г. Войцехівської та О. Жидецької.

97. 13 серпня – 115 років від дня народження видатного українського архітектора Володимира Гнатовича Заболотного (1898–1962) [Електронний ресурс] // Відділ наукової інформації та бібліографії Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – 2013. – 7 серп. – Режим доступу: http://secinfchounbk.blogspot.com/2013/08/13-115-1898-1962.html (дата звернення: 01.08.2018). – Назва з екрана.

Про українського архітектора В. Г. Заболотного. У списку літератури зазначено біобібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: біобібліографічеий портрет (1898–1962)», підготовлений та виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

98. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць [Електронний ресурс] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2008. – Вип. 4. – 554 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2I1iBpt (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 475–477 стаття В. М. Корпусової про мистецтвознавця, археолога, музейного працівника, бібліотекаря М. І. Вязьмітіну. Зазначено, що у 1944–1948 рр. М. І. Вязьмітіна «створила фонди наукової бібліотеки Академії архітектури України, працюючи її директором».

99. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2010. – 178 с. ; Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого: електронна бібліотека «Культура України». – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?&id=7184 (дата звернення: 04.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 47, 83, 88 інформація про публікації працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного С. Артамонової.

100. Участь у форумі «Малі міста України» [Електронний ресурс] // Галицька міська рада. – 2017. – 21 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2ICFuDY (дата звернення: 07.05.2018). – Назва з екрана.

Зазначено, що секретар Галицької міської ради О. Скриник разом з представником Національного заповідника «Давній Галич» Я. Поташником взяли участь у форумі-фестивалі «Малі міста України», який відбувся 16–17 листопада в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

101. Участь у форумі-фестивалі «Малі міста України» [Електронний ресурс] // Барська районна бібліотека. – 2017. – 17 листоп. – Режим доступу: http://bar-library.com/index.php?page=145&news=689 (дата звернення: 02.07.2018). – Назва з екрана.

Про форум-фестиваль «Малі міста України», що відбувся 16–17 листопада 2018 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що творчим апофеозом заходу став презентаційний захід «Лабораторія автентичного співу Східного Поділля» Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського під керівництвом А. Сторожук.

102. «Цікавинки з історії Києва» [Електронний ресурс] // Київський національний університет культури і мистецтв. – 2015. – 3 черв. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/tsikavinki-z-istoriyi-kiyeva/ (дата звернення: 27.08.2018). – Назва з екрана.

Про лекцію «Цікавинки з історії Києва» письменника і журналіста В. Ковалинського, що відбулася в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, що студенти кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ взяли активну участь у заході.

103. Шевчук О. Створення, зберігання та використання баз електоронних ресурсів [Електронний ресурс] / Олена Шевчук // Роль бібліотек вищих навчальних закладів у формуванні сучасного інформаційного середовища: досвід, проблеми та перспективи. – Київ, Аграрна освіта, 2017. – 149 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2TMcOLm (дата звернення: 16.11.2018). – Назва з екрана.

На с. 110–111 зазначено центри електронної бібліографії універсального профілю в Україні, серед яких ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

104. Шерман А. Как менялась архитектура Киева в советское время: от Ильича до Ильича [Электронный ресурс] / Анна Шерман // Антиквар. – 2016. – 15 июня. – Режим доступа: http://antikvar.ua/kak–manialsia–kiev–pri–sssr/ (дата обращения: 07.05.2018). – Загл. с экрана.

Інтерв’ю з києвознавцем Д. Малаковим про архітектуру Києва в радянський період. Зазначено, що в цей період відбувалися зміни архітектурних стилів, форм, змінювалися назви установ, організацій. Д. Малаков наводить приклад, що Академія архітектури була перейменована в Академію будівництва і архітекутри «И только библиотека им. Владимира Заболотного называется «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека. Такой вот парадокс: Академия строительства и архитектуры, а библиотека архитектурно-строительная».

105. Шинкаренко Олена Борисівна // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. словн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад. Л. В. Гарбар. – Київ, 2017. – С. 496.

Інформація про О. Б. Шинкаренко. Зазначено, що вона з 1944 р. працювала в бібліотеці Академії архітектури (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), 53 роки присвятила роботі в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та є автором бібліографічних покажчиків, присвячених видатним будівельникам та архітекторам України.

106. Школьна О. В. Академік двох академій Борис Лисін в світлі української матеріальної культури та керамології [Електронний ресурс] / О. В. Школьна // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2016. – Вип. 17. – С. 109–119. – Режим доступу: file:///C:/Users/Reader/Downloads/Kmss_2016_17_16%20(1).pdf (дата звернення: 12.06.2018). – Назва з екрана.

На с. 119 у списку використаної літератури зазначено випуск 5 із серії історичних нарисів «Видатні українські вчені та інженери-будівельники», підготовлений Академією будівництва України спільно з ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якому вміщено статтю В. Константинова про Б. Лисіна.

Тип матеріалу о бібліотеці: