Вы здесь

Нові надходження: квітень 2018 року

Працівники бібліотеки підготували до уваги читачів десять найцікавіших видань, що надійшли до фонду бібліотеки у квітні 2018 року.

 

Бакалець О. А. Скарби Барської землі Поділля XIV-XVIII століть = Skarby Barska ziemla Podola XIV-XVIII w. : іст.-нумізмат. дослідж. / О. А. Бакалець. - Вінниця : Рогальська І. О., 2017. - 127 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 98-113.

Представлено монетні знахідки XIV–XVIII ст., виявлені на теренах колишніх Ровського й Барського староств та інших землях Поділля в середині ХІХ – на початку ХХІ ст., вміщено їх детальний опис.

 

 

 

 

 

 

Волинська Є. В. Екобетони на основі шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.05) / Є. В. Волинська ; наук. керівник В. І. Гоц ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2018. - 20 с. : іл., кольор. іл. - Рез.: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18.

Розроблено шлаколужні цементи з використанням слюдовмісних продуктів гірничо-добувної промисловості й отримання на їх основі екобетонів з підвищеними технологічними та експлуатаційними характеристиками.

 

 

 

 

 

Домино А. Д. В помощь новоселу, или Каждый заказчик имеет право испортить свой интерьер : [советы новоселу от практикующего дизайнера] / Анна Д. Домино. - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 111 с. : ил., фот. цв.

Розглянуто процес проектних і ремонтно-будівельних робіт і наведено поради щодо реалізації ремонту «з нуля».

 

 

 

 

 

 

З історії Шулявки : зб. краєзнав. матеріалів / упоряд., ред. В. Лисенко. - Київ : [б. в.], 2018. - 98 с. : іл.

Вміщено матеріали з історії Шулявки в м. Києві.

 

 

 

 

 

 

 

Колонтаєвський Ю. П. Короткий нарис історії електрики в особистостях : монографія / Ю. П. Колонтаєвський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 110 с. : іл. - Бібліогр.: с. 88-103.

Представлено результати дослідження, що мало за мету створення короткого ілюстрованого викладу головних етапів розвитку електрики як науки, що виникла на основі ідей і відкриттів визначних особистостей цієї галузі знань.

 

 

 

 

 

Машкевич С. В. Улицы Киева. Ретропутешествие : [путеводитель] / С. В. Машкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков : Фолио, 2018. - 396 с. : фот. - (Библиотека киевлянина).

Наведено сім маршрутів по місту з розповідями про вулиці, якими вони пролягають, а також про етапи топонімічної історії Києва.

 

 

 

 

 

 

 

Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 170-172.

Описано основні складові екскурсійної діяльності, визначено види екскурсійних послуг, розглянуто технологічні, методичні та технічні вимоги щодо створення та проведення екскурсій, професійні вимоги до фахівців, що надають екскурсійні послуги.

 

 

 

 

 

Пучков А. О. Просто неба : київ. нариси / А. О. Пучков ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"]. - Київ : Дух і літера, 2017. - 303 с., [8] арк. іл. - Частина тексту: рос. - Бібліогр. в кінці розд.

Вміщено цикл нарисів про київську землю, архітектурну освіту в місті.

 

 

 

 

 

 

Штогрин А. М. Мій неовізантинізм : стиль і манера монумент. малярства Вознесен. церкви в с. Іванківці на Поділлі / А. М. Штогрин. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2017. - 123 с. : кольор. фот. - Бібліогр.: с. 121-122.

Висвітлено досвід автора з розмалювання купола й стін церкви Вознесіння Господнього в с. Іванківці Городоцького р-ну Хмельницької обл.

 

 

 

 

 

 

Ярон С. Г. Київ у 80-х роках : спогади старожила / С. Г. Ярон ; ст., комент. та добір іл. О. Друг ; [Музей історії м. Києва, Вид-во "Варто"]. - Київ : Варто, 2017. - 559 с. : іл., кольор. іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Покажч.: с. 554-559.

Вміщено інформацію про життя в м. Києві наприкінці ХІХ ст. Текст автора прокоментовано з точки зору сучасного стану історичної науки.

Комментарии

kamagra chewable 100 mg canada

Написалapewanedo
21 июля 2021 18:21